Geri Dön

EPDK Başkanı Günay: ÇEAŞ ve Kepez'de kanunu uyguladık...

EPDK Başkanı Günay: ÇEAŞ ve Kepez'de kanunu uyguladık...

15:05


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ile Kepez Elektrik A.Ş'nin imzalanan imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesine ilişkin kararla ilgili olarak, ''Kurulumuzun bu kararı almasında hiç bir kişi ya da organın müdahalesi söz konusu olamaz'' dedi.
EPDK Başkanı Günay bugün düzenlediği basın toplantısında, Kurulun tek yaptığının Elektrik Piyasası Kanunu'nu uygulamak olduğunu vurgulayarak, Kanuna aykırı olarak ülkenin kalkınması ve gelişmesi önünde engel olacak şekilde, elektrik reformu öncesindeki mevzuat çerçevesinde elde edilmiş olduğu iddia edilen hakların kullanılmaya devam edilmesinde ısrar edilmesinin hiç kimseye yarar sağlamayacağının açık olduğunu söyledi.
Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yönetmeliklerde belirtilen konuları ve uygulanacak yöntemler ile devir esaslarını görüşmek üzere müteaddit defalar toplantıya çağırdığı halde ÇEAŞ ve Kepez A.Ş'nin, bu çağrılara icazet etmediğini belirterek, şöyle dedi:
''Ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu'na göre serbest tüketici niteliklerine haiz olduğu halde elektrik tedarik edeceklerin kaynağı seçme haklarının, ÇEAŞ ve Kepez A.Ş tarafında engellendiği Kurulumuza bildirilmiş ve bu hususların doğruluğu Kurulumuzca da tespit edilmiştir.''

HİÇBİR KANUNİ HÜKME UYULMADI...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Yusuf Günay, ''Kanunun öngördüğü hususların hiçbirine ÇEAŞ ve Kepez tarafından uyulmamış, kanuna uymama gerekçesi olarak, yapılan her görüşme ve yazışmada imtiyaz sözleşmesi öne sürülmüştür'' dedi.
EPDK Başkanı Günay bugün düzenlediği basın toplantısında, Çukurova Elektrik A.Ş. (ÇEAŞ) ile Kepez Elektrik A.Ş'nin imzalanan imtiyaz sözleşmelerinin iptal edilmesine ilişkin kararla ilgili açıklamalarda bulundu.
İmtiyaz sözleşmesinde yer alan (Sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra mevzuatta meydana gelecek değişikliklerin tarafları etkileyen hükümleri uygulanacaktır) hükmünün, ilgili şirketler tarafından görmezlikten gelindiği kaydeden Günay, kanun kapsamında yayımlanan bir yönetmelikle ÇEAŞ ve Kepez'in işletmekte olduğu iletim tesislerini tüm hak ve yetkileri ile birlikte Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye (TEİAŞ) devretmesi zorunluluğu getirildiğini, ayrıca üretim veya dağıtım faaliyetlerinden hangisini seçtiklerini 20 iş günü içerisinde kuruma bildirmelerinin istendiğini anlattı.

''KANUN ALEYHİNE BİR KARAR VERİLMEDİ''

Kanunun Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla açılan davaların hiçbirinde şu ana kadar bu iddianın haklılığı yönünde bir karar verilmediğine dikkat çeken Günay, şöyle devam etti:
''Kurumumuz, kamu sektörü ya da özel sektör, tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit mesafededir. Bu itibarla, kurumumuzun herhangi bir kişi ya da kuruluşu hedef alan bir düzenleme ve uygulama yapması düşünülemez.
Kurumumuzca yapılan tüm düzenlemelerin ve uygulamaların, kanun hükümlerinin kararlılıkla uygulatılmasını sağlamaktan öte bir yanı yoktur. Bu açıdan kurumumuzun hiçbir piyasa aktörüyle kişisel veya sübjektif nedenlere dayalı bir sorunu mevcut değildir ve olması da düşünülemez.
Ancak, kanundan önce birden fazla piyasa faaliyetini bir arada yürüten bu şirketler, kanun uyarınca bu faaliyetlerin birbirinden ayrıştırılmasından ve devretmesi gereken faaliyetleri devretmekten kaçınırsa, serbest tüketicilerin elektrik tedarik edecekleri kaynağı seçme özgürlüklerini engellerse, yeni katılımcıların piyasaya girmesine izin vermez ve mevcut katılımcıların şebekeleri kullanmasını kısıtlarsa, ülke kalkınmasının önünü açacak enerji sektörü reformunun gerçekleştirilemeyeceği aşikardır.
Elektrik reformu öncesindeki mevzuat çerçevesinde elde edilmiş olduğu iddia edilen hakların, kanuna aykırı olarak, ülkemiz kalkınması ve gelişmesi önünde bir engel olacak şekilde kullanılmaya devam edilmesinde ısrar edilmesinin hiçbir kimseye yarar sağlamayacağı açıktır.''

''ÇAĞRILARA İCABET ETMEDİLER''

EPDK Başkanı Günay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınan 20 Aralık 2002 tarihli yazıda, yönetmelikte belirlenen konuları ve uygulanacak yöntemler ile devir esaslarını görüşmek üzere müteaddit defalar toplantıya çağrıldığı halde ÇEAŞ ve Kepez'in bu çağrılara icabet etmediğinin belirtildiğini ifade etti. Günay, söz konusu şirketlerin görev bölgelerinde bulunan diğer tüzel kişiler tarafından, söz konusu görev bölgelerinde ya da dışında bulunan ortaklarına ve müşterilerine enerji nakli yapmalarına ya da iletim sistemine bağlantı yapmalarına izin verilmediğinin tespit ettiklerini söyledi.
EnerjiSA, Mensa, Oysa, Bossa gibi şirketlerin aralarında bulunduğu 9 şirketin kanuni haklarının ÇEAŞ ve Kepez tarafından engellendiği gerekçesiyle kendilerine başvurduğunu ve kendilerinin de bu durumu tespit ettiklerini anlatan Günay, yine bölgede üretim faaliyetinde bulunan 10 şirketin lisans başvurularının da sisteme bağlantı ve sistem kullanımı konusunda görüş oluşturulamadığı için sonuçlandırılamadığını bildirdi.

''BAKANLIK GÖRÜŞ İSTEDİ''

Bakanlığın söz konusu şirketlerin kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uyup uymadıkları hakkında kurumdan değerlendirme istediklerini belirten Günay, şunları kaydetti:
''Birden fazla piyasa faaliyetini bir arada yürütmekte olan ÇEAŞ ve Kepez'in görev belgelerinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen tüzel kişilerin enerji nakli veya sisteme bağlantı yapmalarına izin verilmediği, serbest tüketicilerin haklarını kullanmalarına engel olunduğu, iletim sisteminin işletilmesine ilişkin hak ve yetkilerin TEİAŞ'a devredilmediği, üretim veya dağıtım faaliyetlerinin birinin seçimi için yönetmelikte öngörülen süre içinde bu tüzel kişiler tarafından kurumumuza başvuruda bulunulmadığı tespitleri karar altına alınarak, bakanlığa bildirilmiştir.
Görevini kanunların kendisine verdiği yasal çerçeve içerisinde yerine getiren Kurulumuza, bu kararı almasında hiçbir kişi ya da organın müdahalesi söz konusu olamaz.'' Kurul'un 'bu şirketlerin imtiyaz sözleşmelerinin iptali' yönünde bir kararı olup olmadığının sorulması üzerine Günay, bunun bir süreç olduğunu ve bu süreçte çok sayıda kararlar alındığını belirtirken, iptal yetkisinin Bakanlığın uhdesinde olduğunu söyledi.
İptal için Bakanlar Kurulu Kararı gerekip gerekmediği sorusunu bir hukukçu olarak yanıtlayan Günay, bunun için bir Bakanlar Kurulu kararına gerek olmadığını söyledi.

Bakan Albayrak ekonomi verilerini değerlendirdiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi." dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber