Geri Dön

İstanbul hazırlığı

İstanbul’da salgın konusunda en kötü senaryoya göre hareket eden hükümet, megakentte sağlık personeli kadrosunu güçlendirmek için diğer illerden atamalar yapacak. İstanbul’da çalışmak isteyen gönüllü sağlık personeli de şartları taşıdıkları takdirde ivedilikle atanacak

İstanbul hazırlığı
Aykut Yılmaz

Türkiye’nin korona odağı konumundaki İstanbul için hazırlıklar olası en kötü senaryoya göre yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son kabine toplantısında megakente iki yeni hastane yapılması kararı alınırken, Sağlık Bakanlığı da İstanbul’un sağlık personeli kadrosunun güçlendirilmesi için genelge yayımladı. Bakan Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderilen genelgeyle de İstanbul’a özel bir takım tedbirler hayata geçirildi.

Genelgeye göre 30 Mart 2020 tarihinden önce, İstanbul’a, diğer illerden ataması yapılan personelin ayrılışları yapılacak, bu kişilerin ivedilikle göreve başlamaları sağlanacak.

Ayrıca pandemi sürecinde, devlet hizmet yükümlülüğünü ifa eden tabip/uzman tabipler, Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanuna tabi çalışan tabip/uzman tabipler ile sözleşmeli yöneticiler hariç olmak üzere Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan tabip/uzman tabipler, talep etmeleri ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, İstanbul’a hiçbir sınırlamaya tabi olmadan atanabilecek.

Talep eden İstanbul’a

Genelge uyarınca, bu süreçte eczacı, hemşire, hemşire yetkili ebe, biyolog sağlık memuru/sağlık teknikeri (Laboratuvar, Röntgen, Anestezi), acil tıp teknisyeni kadrosunda olup da, İstanbul’a atama talep eden personelin talepleri de mevzuatta aranılan diğer şartları taşımaları kaydıyla ivedilikle yerine getirilecek.
Genelgeye göre sağlık tesisleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde görev yapan istisnasız bütün personelin, pandemi süresince, hizmetine ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilmeleri için İl Sağlık Müdürleri yetkilendirilecek.

696 sayılı KHK kapsamında taşerondayken kadroya geçirilen ve söz konusu merkezlerde görev yapan sürekli işçiler de bu süreçte ihtiyaç duyulan alanlarda, hakları ödenmek kaydıyla İl Sağlık Müdürlüklerince görevlendirilebilecek.

Kadrolarına dönecekler

Bu arada 2019 yılı yan dal uzmanlık eğitimi sınavı sonucuna göre, İstanbul’da Bakanlık bünyesindeki, eğitim ve araştırma hastanelerine yerleşen aday tabiplerin, atamaları yapılarak, ivedilikle ayrılış işlemleri gerçekleştirilecek.
İstanbul’da bakanlığın kadrolarında görev yapmakta iken, Bakanlık adına üniversite tıp fakültesi hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin de ivedilikle ayrılışları yapılarak kadrolarına dönmeleri sağlanacak.

İzinler iptal


Genelge’de ayrıca doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile yurtdışında izinli bulunanlar hariç sağlık personelinin ücretsiz izinlerinin ve yıllık izinde olan sağlık personelinin izinlerinin sonlandırıldığı da duyuruldu. Bu kapsamda bulunan sağlık personelinin makul yol süresini müteakip ivedilikle göreve dönmelerinin sağlanması istendi.

Adıyaman: Geç verilmiş bir karar

İstanbul’a iki yeni hastane yapılmasıyla ilgili Milliyet’e değerlendirme yapan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr Sinan Adıyaman, şunları söyledi:

“Bunun böyle olacağı belliydi. Şubat ayı boşa geçirildi. Şubat ayında Bilim Kurulu ile oturulup epidemiyologların, halk sağlıkçıların görüşleri alınarak ‘Böyle bir salgın geliyor ne yapalım?’ denilmeliydi. Çin Wuhan’da iki sahra hastanesi kurdu. Çünkü hastaneler yetmedi. Bunların simülasyonlarınının yapılması gerekiyordu. Şubat ayında karar alınsaydı şimdiye bu hastaneler hazır olacaktı. 45 gün sonra yapılacak deniyor. 45 gün sonra zaten plato çizmeye başlayacak bu iş. İstanbul’da 4 bin 600 yoğun bakım yatağı var. Kamu ve özel dahil. Yüzde 80’nin dolu olduğuna dair bilgiler geliyor bize. Salgının 4. haftası, 45 gün sonra bitecek hastane yapılıyor. Çok geç verilmiş bir karar.”

Fotoğraf: Ünal Çam

Emekli vatandaşın parasını çaldı, parayı kötü günler için sakladığını söylediAdana'da, bankamatikten para çeken İdris Zorlu’nun elindeki 2 bin lirayı çalarak kaçan Mustafa Başkurt (23), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yaklaşık 3 saat sonra yakalandı. Kapkaç şüphelisinin ifadesinde, paranın yarısını harcadığını, diğer yarısını da kötü günlerde harcamak için sakladığını ve yerini söylemediği öne sürüldü.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber