Geri Dön
GündemKYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

KYK memur alımı başvuruları 4-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. KYK 500 yurt yönetim personeli alımı başvuruları tamamlandıktan sonra gözler sonuçlara çevrildi. Adaylar KYK personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki 2021 KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 500 KYK yurt yönetim personel sonuçları belli oldu mu?

KYK memur alımı sonuçları heyecanla bekleniyor. KYK personel alımı başvuruları 20 Ocak 2021 tarihinde sona erdi. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar 500 KYK yurt yönetim personeli alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihimerak ediyorlar. Peki KYK memur alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak tarihinde tamamlandı. KYK memur alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için
belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması
halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde
ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

2. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en
yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir pozisyon için ilan edilen kontenjan sayısına göre
belirlenecektir.

3. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday
ve kontenjan sayısı kadar yedek aday tespit edilecektir.

4. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, mezuniyet tarihi önce
olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

5. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış
olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

1. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle cinsiyete göre ilan edilen her bir pozisyon
için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu pozisyona yerleştirmesi yapılacaktır.

2. Göreve başlamaya hak kazanan adaylara ilişkin duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra
ilan edilecek olup kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

3. Adaylar belirlenecek olan süre içerisinde hizmet sözleşmesini imzalayacak ve 15 (on beş) gün içerisinde
görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaklardır. Süresi içinde geçerli mazereti olmadan göreve
başlamayan adayların sözleşme hakkı feshedilecektir.

4. Belirlenen son göreve başlama tarihi itibarıyla, mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) göreve
başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini
takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.

5. Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı
halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu
adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

6. Yedek adaylar, ihtiyaç olması halinde herhangi bir nedenle boş kalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı
usul ile başarı sırasına göre sınav sonuçlarının geçerlilik süresi içinde göreve başlatılabilecektir. Sınav
sonuçları, müteakip yeni sınav duyurusu ilan edilene kadar geçerli olacaktır.

altın fiyatları masaüstüaltın fiyatları mobil
Kaş'ta 'yakıcı denizanası' istilasıTürkiye'de Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı ve su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın Kaş ilçesinde geçen hafta yaptığı dalışta, insan tenine dokunduğunda yakıcı etkiye sahip İndo-pasifik kökenli Cassiopea andromeda (Ters-düz denizanası) türü denizanalarının, özellikle kumlu zeminleri istila ettiğini belirledi. Bu türü 2000 yılı Eylül ayında Göcek Sarsala koyunda yaptığı dalışta Türkiye'de ilk kez görüntüleyip kayıt altına aldığını hatırlatan Ceylan, "Nematosit adı verilen yakıcı kapsüllere sahiptir. Dokunmamak en doğru tercihtir. Dokunduğunuz zaman hastanelik olabilirsiniz" dedi.
bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler