Geri Dön

POMEM alımı başvuruları başladı mı? 27. dönem POMEM alımı ne zaman? POMEM başvuru ekranı...

27. dönem POMEM başvuruları başlıyor mu? Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem POMEM alımlarını gerçekleştirmişti. Son olarak 2019 yılından personel temini gerçekleştirilen PA (Polis Akademisi), 27. dönem POMEM başvurularını ne zaman başlatacak? Peki, 27. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?

POMEM alımı başvuruları başladı mı? 27. dönem POMEM alımı ne zaman? POMEM başvuru ekranı...

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 2020 başvuruları başladı mı? Binlerce polis olma hayali kuran memur adayı, Polis Akademisi'nden gelecek son dakika POMEM alımları haberini bekliyor. 2019 yılından gerçekleşen 26. dönem POMEM alımları kapsamında 7 bin memur istihdam edilmişti. POMEM başvuru 2020 ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

27. DÖNEM POMEM ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alımları gerçekleştirilen POMEM için en son personel alımı 2019 yılında yapıldı. Koronavirüs sebebiyle alımlara ara veren kurum, 27. dönem POMEM alımları için henüz bir açıklamada bulunmadı. Yeni dönem POMEM alımlarına ilişkin başvuru kılavuzu bulunmuyor. Ancak kısa süre içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı sayfasında yeni bir alım ilanı yayımlanması bekleniyor.

POMEM BAŞVURU EKRANI...

POMEM GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5'inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURU DUYURUSU

06/12/2019 tarihli ve 7196 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesindeki personelden ilk derece amirlik eğitimine katılacak adayların işlemlerine ilişkin hususlar belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; 28 Eylül –09 Ekim 2020 tarihleri arasında sözlü sınavlar gerçekleştirilmiş olup, başarılı olan adayların katılacağı 23 Kasım - 06 Aralık 2020 tarihleri arasında planlanan eğitim programı yeni ortaya çıkan pandemi tedbirleri kapsamında 14-27 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir.

Bir kadın darbedilip otomobilden atıldıAdana'da erkek arkadaşıyla park halindeki otomobilde tartışan kadın, darbedilip araçtan atıldı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet