Geri Dön

Şiddeti önlemede risk analizi modülü

Mercan Seferberliği’ adı verilen plana göre, kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemi’ne entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecek. Aile İçi Şiddet Araştırması tekrarlanacak...

Aile mahkemelerine yeniden iş dağılımı yapılacak. Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek için, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” oluşturulacak...

Şiddeti önlemede risk analizi modülü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, beş bakanın imza attığı, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla başlatılan “Mercan Seferberliği” kapsamında hazırlanan 75 maddelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı”nı dün açıkladı. Aile, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan, “Kadına Şiddetle Mücadele Günü”nde imzalanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2020-2021 Koordinasyon Planı”nda yer alan önemli başlıklar özetle şöyle:

6284 için değişiklik

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin uygulanması için kurumsal sorumlulukların altını çizen genelgeler güncellenecek. Kanunun uygulamasının değerlendirilmesine yönelik araştırma tekrarlanacak. Mevzuatın değerlendirilmesi için çalışma grubu oluşturulacak ve 6284’e ilişkin değişiklik önerileri ve alt düzenlemeler (teknik yöntemlerle takip, kimlik değişikliği, koruma, gizlilik vb.) hazırlanacak.

Farkındalık eğitimleri


Kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemi’ne entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecek.

Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında başlatılacak eğitim seferberliğinde 50 bin kamu görevlisine; kamuoyunun farkındalığının artırılması kapsamında 50 bin kişiye ve işçi ve işveren kuruluşları ve sendikalardan 10 bin kişiye seminer verilecek.

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması tekrarlanacak.

Yeniden iş dağılımı

Aile mahkemelerinin 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında uzmanlaşmasına yönelik büyükşehirlerde yeniden iş dağılımı yapılacak.

Ceza mahkemeleri, cumhuriyet savcılıkları ve aile mahkemeleri bünyesinde görev alan bin kalem personeline, şiddet fiili içeren uyuşmazlıklarda dikkat edilmesi gereken hususlar, kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi verilecek.

Kolluk birimleri tarafından kullanılan, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu”nun risk değerlendirme ölçeği güncellenecek.

Gizlilik kararları


Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının entegrasyonu sağlanacak.

ŞÖNİM’lerde (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) polis irtibat görevlisinin görev alanı ve yetkilerine ilişkin talimat yazısı güncellenecek.

Muhtarlara görev

Muhtarların şiddetle mücadelede görev almasını teminen muhtarlara yönelik eğitim çalışması yapılacak.

Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi için kolluğun yetki ve sorumlulukları konusunda eğitim müfredatı oluşturulacak.

Eğitime yeni model

Çocukluktan itibaren şiddetle mücadele farkındalığına sahip olunması amacıyla eğitimin her kademesinde saygı, sevgi ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesini sağlayacak uygulamaların eğitim sistemine entegre edilmesi amacıyla model oluşturulacak. Her ilden, toplam 600 PDR öğretmenine yönelik eğitici eğitimleri düzenlenecek.

‘Baba okulu

Erişkin cinsel şiddet mağdurlarına özel hizmet modeli oluşturulacak.

Konukevinde kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişimin önündeki sorunlar tespit edilecek, gerekli adımlar atılacak.

Din görevlileri tarafından baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla pilot çalışma için seçilen 10 ilde “Baba Okulu” seminerleri gerçekleştirilecek. Eğitimler cami, kahvehane gibi mekânlarda yaygınlaştırılacak.

Er-erbaşlara, polis ve bekçi adayları ile infaz koruma memurlarına yönelik hizmet içi eğitimlere “Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Dinî Referanslar” da eklenecek.

Diyanet’in üçer aylık vaaz ve hutbe planlamalarında; “Kadının Dokunulmazlığı ve Onuru”, “Çocuğun Dokunulmazlığı ve Onuru” ve “Çocuk, Kadın ve Yaşlının Haklarına Riayet” gibi konulara yer verilecek. Yatılı Kur’an Kurslarında eğitim gören 60 bin öğrenciye “Ailemde Merhamet İstiyorum” seminerleri verilecek.

Teknik kurul


Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, koordinasyonu artırmak amacıyla üç ayda bir toplanmak üzere, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu” oluşturulacak.

Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi politikalarına yön vermek, vaka yönetim süreçlerini geliştirmek üzere ilgili tüm kurumlar tarafından cinsiyet, ilişki durumu, yaş, yerleşim yeri vb. kriterlerde tasnife imkân verecek biçimde veri toplanması sağlanacak. Kadına yönelik şiddete ilişkin uluslararası karşılaştırmalara imkân veren veri setleri geliştirilecek. Kadına yönelik şiddet ile kadına yönelik öldürme fiillerine ilişkin nicel ve nitel analizler içeren araştırmalar gerçekleştirilecek.

Kadına Şiddetle Mücadele için bir araya geldiler

Törenin ardından Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Mercan Seferberliği” kapsamında hazırlanan “2020-2021 Koordinasyon Planı”nı takdim etti. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yanı sıra hazırlanan kamu spotunda yer alan Engin Altan Düzyatan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Sanatçı Hülya Koçyiğit, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören de katıldı.

‘Erkek kadını mülk edinemez'

Şiddeti önlemede risk analizi modülü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Ülkemizde de, maalesef vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşandı. Tek bir kadının dahi öldürülmesi, insanlığı haince sırtından bıçaklamaktır. Unutmayalım, her bir can alındığında, güneş öğle vakti batıyor. Kadına yönelik şiddetin eşler arası ya da aile arasındaki ‘mahrem alan’ kavramıyla meşrulaştırılmasının önüne geçmeliyiz. Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Böylesi bir durumda mahremiyet ortadan kalkar. Söz konusu olan şiddetse, kol kırıldığında, yen içinde kalamaz. Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar. Erkekler kadınları mülk edinemezler. Üstünlük iddia edemezler. Kimsenin bir başkasının bedensel ve ruhsal bütünlüğünü zedeleyici eylemler gerçekleştirmeye hakkı yoktur. Ahlak insani bir fazilettir. Cinsiyetten bağımsızdır. Başkasının ahlakından sorumlu olmak, kimsenin görev tanımı değildir. Tüm bu yanlışlar, biyolojik bir cinsiyet olan erkek olma halini, adeta bir erkeklik ideolojisine çeviriyor. Şiddet ve kaba kuvvet, erkek olmanın unsurlarından biri olarak görülüyor.”

Mercan Seferberliği

Şiddeti önlemede risk analizi modülü
Toplantıda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında değerlendirilen kayıtlı olay sayısının 2018’de 219 bin 801; 2019’un ilk 9 ayında 140 bin 943 olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığımız verilerine göre, 2019’da yaşam hakkı elinden alınan kadın sayımız 308’dir. Bakanlığımız, 1 Kasım 2019 itibarıyla 111 bin 149 derdest davaya müdahil olmuştur. ŞÖNİM’ler, 2013’te faaliyete başladığında yaklaşık 19 bin 500 kişiye hizmet sunmuş iken 2019’da 137 bin kadın, 16 bin çocuk ve 8 bin erkek olmak üzere 161 bin kişiye hizmet vermiştir. 110’u bakanlığımıza bağlı olmak üzere toplam 145 kadın konukevimiz, 3 bin 482 kapasite ile çalışmaya devam etmektedir. Ekim 2019 tarihi itibariyle 23 bini çocuk olmak üzere toplam 55 bin kişiye 81 ilimizde hizmet sunulmuştur.”

Kadınlar için topyekün bir seferberlik ruhu içinde olunması gerektiğini dile getiren Selçuk, şöyle devam etti: “Biz de bugün itibarıyla inşallah sizlerin de desteği ile adına ‘mercan’ dediğimiz bir yola çıkıyoruz. Bu seferberliğin adını niye mercan olarak belirlediğimize gelirsek, kadınlar, yeryüzü atlasının mercanları, yani hayatın kaynağı, insanlığın akciğerleridir. Nasıl ki mercanlar okyanusların mimarlarıysa, kadınlar da yaşamı imar eden varlıklar aslında. Dolayısıyla kadına gelen her zarar, hayatı zedeliyor. Kadının incinmesi, insanlığın incinmesi demek. Kadının değer görmesi ise ailenin ve toplumun yücelmesi demek. Biz, Mercan Seferberliği ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınlarımızın kendi hikâyelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, annelik rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmeyi, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı, sosyo-ekonomik açıdan güçlenmelerini desteklemeyi hedefliyoruz.”

Siyasilerden mesajlar

‘Bu ayıbı ülkemizden sileceğiz’

Şiddeti önlemede risk analizi modülüTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz.”

‘Dayanışma şart’

Şiddeti önlemede risk analizi modülüTBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın: Bütün çabalara rağmen, kadına yönelik şiddetin devam ettiğini görmekteyiz. Bu nedenle, şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimleri dayanışma sergilemeli ve sebebi ne olursa olsun bütün şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınamalıdır. Bu vesileyle, basın ve medya mensuplarımıza da şiddet olaylarını, şiddet uygulamaya meyilli kişilere örnek teşkil etmeyecek şekilde hassasiyetle aktarmaları çağrısında bulunuyorum.

‘Kelepçe işe yaradı’

Şiddeti önlemede risk analizi modülüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 10 aylık verilere göre 124 bin 521 aile içi ve kadına karşı şiddet olayı meydana gelmiş ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.1 azalış gerçekleşmiştir. Yine bu 10 aylık verilere göre 70 bin 897 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verilmiş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedilmiştir. Sekiz ilimizde pilot olarak sürdürülen elektronik kelepçe uygulaması da olumlu sonuçlar vermekte, uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.

‘İş yaratılmalı’

Şiddeti önlemede risk analizi modülüİYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu: Kadınlarımız, hukuk nezdinde eşit haklara sahip olmasına rağmen, bugün hâlâ temelinde eğitimsizlik yatan pek çok haksızlığın mağduriyetini yaşıyorlar. Şiddet olayları, gün be gün etki alanını genişleterek devam etmektedir. Ne insani değerlere, ne akla ne de vicdana sığan bu duruma karşı durmak, kadınıyla erkeğiyle toplumun her ferdinin sorumluluğudur. Kız çocuklarımızın yetiştirilmesine özellikle önem ve kadınlarımıza iş imkanı yaratılmasına öncelik verilmesi şarttır.

‘Eğitim önemli’

Şiddeti önlemede risk analizi modülüCHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: Bu ülkede yaşayan her bir kadın var olma mücadelesi veriyor. Çocuğunu okutmaya çalışan, eğitim almasına izin verilmeyip yine de üretmeye çalışan, gördüğü şiddete rağmen her gün ayağa kalkan kadınlar yaşamak istiyor. Kadına karşı şiddetle mücadele, kız çocuğuyla erkek çocuğunu ayırmamaktan başlıyor. Kızların eğitim alması, çocuk yaşta evlendirilmemesi, kadınlara yönelik istihdam politikalarının yürütülmesi hayati önemde. Şiddete uğrayan kadın, ekonomik özgürlüğü yoksa hakkını arayamıyor.

‘Ortak vazife’

Şiddeti önlemede risk analizi modülü


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Tüm toplumu derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına karşı şiddet özellikle son zamanlarda sıklıkla gündem olmaktadır. Bu insanlık dışı fiillerin engellenmesi, başta kamu kurumlarının olmak üzere tüm toplumun ortak vazifesidir. Bunlara karşı zafiyet anlamına gelecek her türlü tutum ve davranıştan hep birlikte kaçınmamız gerekmektedir. Gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla iş birliği halinde almak kararlılığındayız.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber