Geri Dön
GündemSon dakika... Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Son dakika... Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Son dakika... Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi!

İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilen teklife göre, güvenlik  soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler, kendilerine iletilen  taleple sınırlı olarak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında  bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları arşivlerinden, elektronik bilgi işlem  merkezlerinden gerekli bilgi ve belgeleri, kişi hakkında kesinleşmiş mahkeme  kararlarını, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında alınan kararlar ile kişi hakkında  devam eden veya sonuçlanmış soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguları  almaya yetkili olacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimlerde  yetkilendirilmiş personel, hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya  bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak, log  kayıtlarını değiştiremeyecek veya silemeyecek. Bu şekilde elde edilen bilgileri  paylaşamayacak veya yayın yoluyla duyuramayacak. Görevi gereği öğrendiği veya  edindiği kişisel bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilerle paylaşamayacak ya da  basın ve yayın kuruluşlarına veya diğer iletişim kanallarına veremeyecek.  Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler tarafından  bu konulara ilişkin gerekli tedbirler alınacak.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde  edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda en üst  amirin görevlendireceği üç kişiden az olmamak üzere Değerlendirme Komisyonu  kurulacak.

Memuriyet veya kamu görevlerine uygunluğunun değerlendirilmesini  sağlayacak yorum içermeyen olgusal veriler, güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırması yapmakla görevli birimlerce ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde  kurulan Değerlendirme Komisyonuna iletilecek.

Değerlendirme Komisyonu, kendisine iletilen verilere ilişkin nesnel ve  gerekçeli değerlendirmelerini yazılı olarak atamaya yetkili amire iletecek.  Mahkemeler tarafından istenildiğinde bu bilgiler sunulacak.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN İLKELER

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında kişinin  istihbari faaliyetlere konu olmayan, kendisiyle ilgili kişisel verileri hakkında  bilgilendirilmesi, bu verilere erişmesi, bunların düzeltilmesi ve silinmesi  taleplerine ilişkin tedbirler alınacak.?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına konu kişisel veriler,  doğru ve güncel olacak. Bu veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve  ölçülü olarak kullanılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında yürütülen iş ve  işlemlerde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda belirtilen genel ilkelere  aykırı hareket edilemeyecek. Ancak, milli savunma, milli güvenlik, kamu  güvenliği, kamu düzeni ve ekonomik güvenlikle ilgili istihbarat faaliyetleri  kapsamında elde edilen bilgiler, kişiye verilemeyecek.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİK

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmakla görevli birimler  ile değerlendirme komisyonları, veri güvenliğine ilişkin önlemleri alacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin her evresinde  gizliliğe uyularak, ilgili bilgi ve belgeler yasal olarak bilmesi gerekenlerden  başkasına verilmeyecek ve açıklanmayacak. Bu kapsamda elde edilen kişisel  veriler, amacı dışında işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ

Teklifte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde elde  edilen kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesine dair hükümler de yer alıyor.  Buna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen  kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2  yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapan birimlerdeki  istihbari faaliyete konu olmayan ilgilisine ait güvenlik soruşturması ve arşiv  araştırmasına ait veriler, 2 yılın sonunda silinecek ve yok edilecek. Bu veriler,  işleme karşı dava açılması halinde karar kesinleşmeden silinemeyecek ve yok  edilemeyecek. Mahkemelerin bu konudaki talepleri, Değerlendirme Komisyonunun  bünyesinde bulunduğu ilgili kurum ve kuruluş tarafından karşılanacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması ve  değerlendirilmesinde görevli olanlar tarafından kişisel verilerle ilgili suç  işlenmesi halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı  takdirde Türk Ceza Kanunu'nun kişisel verilerin kaydedilmesine ilişkin cezai  hükümleri; kişisel verilerle ilgili kabahat işlenmesi halinde Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu'nda yer alan kabahatlere ilişkin hükümler uygulanacak.

Devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış  menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler  ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının tespiti, birim ve  kısımların tanımlarının yapılması, güvenlik soruşturmasının ve arşiv  araştırmasının usul ve esasları ile bunu yapacak birimler ve değerlendirme  komisyonlarının oluşumu, bu komisyonlarının çalışma usul ve esasları,  Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER VE ATIFLAR

Hakim ve savcı adaylığına atanacaklar ile hakimlik ve savcılık  mesleğine kabul edilecekler, hakim ve savcı sınıfı dışında kalan adli ve idari  yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında artık Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  Araştırması Kanunu'na göre arşiv araştırması yapılacak.

Ayrıca kaymakam adaylığına atanacaklar; Milli Savunma Bakanlığı nam ve  hesabına Bakanlıkça belirlenen eğitim kurumları ile Milli Savunma Üniversitesine  bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerde eğitim görecekler;  Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim  öğrenim görecekler; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı eğitim öğretim  kurumlarında öğrenim görecekler ile Polis Akademisinde ve akademi nam ve hesabına  diğer eğitim kurumlarda eğitim görecekler hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv  Araştırması Kanunu'na göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Teklif, Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen  Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve  1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'u  yürürlükten kaldıracak. Mevzuatta bu kanuna yapılan atıflar, Güvenlik  Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na yapılmış sayılacak.

 

 

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdıİsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu. Filistinli gençler ise taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet