Geri Dön
Gündem‘Taraf olmamak olumsuz etkiler’

‘Taraf olmamak olumsuz etkiler’

TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nun son rötuşları yapılan taslak raporunun Paris İklim Anlaşması’na ilişkin bölümüne Milliyet ulaştı. Türkiye’nin bu anlaşmaya taraf olmamasının dış politika ve ekonomide olumsuz neticelere yol açabileceği belirtilen taslak raporda, 2050 İklim Değişikliği Stratejisi kapsamında Türkiye’nin net sıfır emisyon hedef yılını belirlemesi, “Ulusal Katkı Beyanı” hazırlanması istendi.

‘Taraf olmamak olumsuz etkiler’

ÖNDER YILMAZ Ankara - Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hedeflenen birçok düzenlemeden etkilenebileceğine değinilirken, “Mutabakat kapsamındaki düzenlemeler, ülkemize getireceği fırsatları olduğu gibi bazı tehditleri de içermektedir” uyarısı yapılan raporda, şu tespitler yer aldı:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gelecek ‘sınırda karbon düzenlenmesi’sinin ülke ekonomisine etkisi araştırılmalı ve politikalar bu kapsamda gözden geçirilmeli. Sera gazı emisyonunu ve sera gazına sebep olan faaliyetleri sınırlandıran, sınırlandırmayı teşvik eden AB ile uyumlu bir ‘Emisyon Ticaret Sistemi’ kurulmalı ve elde edilecek gelir yine iklim değişikliği ile mücadelede kullanılmalı. Sınırda karbon düzenlemesinin ülkemiz ekonomisine olası olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için kamu tarafından finanse edilecek yatırım teşvik mekanizmaları geliştirilmeli.”

ELEKTRİKLİ ARACA TEŞVİK

Taslak raporda, sera gazı amisyonlarının azaltılmasına yönelik kamu ve özel sektör çalışmalarında; kapasite, plan, projelerin arttırılması ve sektörel analizlerin yapılması gerektiği de kaydedilerek şu öneriler sıralandı:

- Geri dönüşüm ve temiz üretim uygulamaları sanayi sektöründe yaygınlaştırılmalı.

- Yeşil OSB Sertifika Sisteminin uygulamasına yönelik teknik ve idari çalışmalar yürütülmeli.

- Sanayinin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişine ve emisyon azaltımına ilişkin kamu-özel iş birliği sağlanmalı.

- Elektrikli araç kullanımı teşvik edilmeli. Kargo taşımacılığında çevre dostu araçlar yaygınlaştırılmalı.(bisiklet, elektrikli araçlar)

AKILLI YEŞİL BİNA

- Yapılaşmada su ve enerji verimliliğini sağlayacak, pasif enerji sistemleri, uygun alanlarda yeşil çatılar, yağmur suyu hasadı ve geçirgen altyapı uygulamaları çoğaltılmalı.

- İnşaatlarda düşük karbon salan malzemeler kullanılmalı. Akıllı bina sistemleri enerji performansı için uyarlanmalı. Ulusal Yeşil Binaların genel ilke ve esasları belirlenmeli ve yaygınlaştırılmalı.

‘İKLİM GÖÇÜ ÖNLENMELİ’

- İklim değişikliğine uyum eylemlerinin desteklenmesi için teşvikler ve fonlar oluşturulmalı.

- Yapıların tasarım ve yapım kuralları (tabela, çatı vs.) iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak güncellemeli.

- Yeşil Hastane Sertifikalandırma Sistemi Geliştirilmeli ve Kamu Hastanelerinde yaygınlaştırılmalı.

- Kentsel dönüşüm bölgelerinde ısı adası etkisini hesaba katan yapı tasarımları zorunlu hale gelmeli.

- Kırdan kente göçün de önüne geçilmesini sağlayacak istihdam olanakları geliştirilmeli. Türkiye’ye olası iklim göçü senaryoları araştırılmalı, riskler belirlenmeli ve gerekli politikalar üretilmeli.

altın fiyatları masaüstüaltın fiyatları mobil
Adıyaman'da silahlı soygun girişimiAdıyaman'da markete giren bir kişi, silah gösterip, soygun girişiminde bulundu. Mahallede bulunan vatandaşların müdahalesinin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler