Geri Dön
GündemUlusal karbon fiyatlandırması

Ulusal karbon fiyatlandırması

Türkiye’nin AB Yeşil Mutabakatı Uyum Paketi’nin ilk adımı olarak “ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizması” kurulacak. 2050 iklim stratejisi hazırlanacak

Ulusal karbon fiyatlandırması

Önder Yılmaz - Ankara / İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği’nin Paris Anlaşması ekseninde oluşturduğu, “Avrupa Yeşil Mutabakatı”na uyum için Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı dokuz başlık, 32 hedef ve 81 eylemden oluşan planın ilk adımı “sınırda karbon düzenlemeleri” olacak. Bu amaçla sektörel hassasiyetler ve 1 Ocak 2023’te başlayacak AB’nin sınırda karbon düzenleme mekanizması dikkate alınarak “ulusal bir karbon fiyatlandırma mekanizması” kurulacak. 2021-2023 arasında hayata geçirilecek 81 eylemden bazıları şöyle:

Karbon Düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla yol haritası veya faaliyetler tespit edilecek.

Karbon fiyatlandırma mekanizmasına yönelik çalışmalar kapsamında, AB’nin sınırda karbon düzenlemesi dikkate alınarak Türkiye’nin pozisyonunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Sektörler üzerinde oluşacak ilave maliyetlere ve ekonomik etkilerine yönelik çalışmalar yapılarak, artan maliyetlere karşı destek mekanizmaları değerlendirilecek.

Yeşil ve döngüsel bir ekonomi hedefi doğrultusunda, döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, detaylı etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacak.

Yeşil ekonomi

Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesi için teknik ve idari çalışmalar tamamlanacak.

İçme suyu kaynaklarında endokrin bozucu kimyasalların takibine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Türkiye’de yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği çalışmalarına dair açıklık analizi yapılarak, gelişim alanları değerlendirilecek.

2027 sonuna kadar her yıl 1000 MW RES, GES sağlayacak şekilde çalışma yapılacak.

AB ile uyumlu pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu yöntemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

AB’nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik hedef ve politika değişiklikleri gözetilerek çalışmalar yürütülecek. Organik tarım üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Skuter yaygınlaştırılacak

Elektrikli araç ve şarj altyapısının geliştirilmesi sağlanacak. Egzoz emisyonlarının azaltılması ve alternatif yakıtlı, düşük emisyonlu bireysel ulaşım imkânlarının sağlanması amacıyla, bisiklet ve paylaşımlı elektrikli skuter sistemleri gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının artırılmasına yönelik gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Bisikletli Ulaşım Master Planları hazırlanacak ve bisiklet/e-skuter yolları, park ve şarj istasyonları yapılacak.

2050 hedefi

İklim değişikliği ile mücadele hedefi doğrultusunda; Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu hazırlanacak. 2023-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2050 İklim Değişikliği Stratejisi hazırlanacak.

AB ve AB üye ülkeleri ile işbirliği imkânlarının geliştirilecek. Gümrük Birliği, DTÖ ve diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızın korunmasına yönelik girişimler sürdürülecek.

altın fiyatları masaüstüaltın fiyatları mobil
Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştuEdirne'nin Enez ilçesi sahili açıklarında oluşan 2 hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.
bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler