Geri Dön

YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) geçen yıl yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan 4 bin 122 diplomaya denklik verdi.

YÖK 4 bin 122 diplomaya denklik verdi

YÖK, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan diplomaların Türkiye'deki üniversitelerce verilen diplomalara eş değerliğinin tespit edilmesi kapsamında yürütülen tanıma ve denklik hizmetlerini, yeni düzenlemeler ve iyileştirmelerle sürdürüyor.

Bu kapsamda YÖK, başvuru sürecinin kolaylaşması, başvuruların izlenebilirliği ve karar alma süreçlerinin hızlı ilerlemesi için 2018'de "e-Denklik Sistemine" geçerek, tanıma ve denklik hizmetlerini dijital ortama taşıdı.

Online denklik başvuruları yeni sistemde e-Devlet üzerinden yapılmaya  başlanırken e-Devlet şifresi olmayan yabancılar için ayrı bir portal oluşturuldu.

e-Denklik sistemiyle diploma ve mezuniyet denklik başvuru süreçleri  ile belgelerin sorgulanması ve doğrulanmasının takibi kolaylaşırken, daha önce  ücrete tabi olan Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet üzerinden ücretsiz alınmaya  başlandı.

Yurt dışında çok farklı eğitim sistemlerine sahip yükseköğretim  kurumlarından alınan diplomaları değerlendiren YÖK, bu çerçevede Türkiye'deki  okullardan mezun olanların hakları ile yükseköğretim sistemi ve iş gücü  piyasasının kalitesini korumak adına, denklik başvurularında zorunlu kazanımların  edinilip edinilmediği ile mezun olunan bölümün asgari kalite standartlarını  taşıyıp taşımadığını Seviye ve Yeterlilik Belirleme Sistemi (SYBS) ile detaylı  şekilde inceliyor.

Bu kapsamda, geçen yıl denklik işlemleriyle ilgili 10 bin 158 başvuru  karara bağlandı. Bunların 4 bin 122'si doğrudan denklik verilmesi, 5 bin 270'i  SYBS üzerinden inceleme, 252'si ise münferit özel kararlar şeklinde olurken, 514  başvuru ise reddedildi.

Doğrudan denklik verilen 4 bin 122 diplomanın dağılımı ön lisansta 86,  lisansta 2 bin 828, yüksek lisansta 1132 ve birleşik eğitim (lisans yüksek  lisans) derecelerinde 76 oldu.

Lisansta en fazla denklik belgesi 405 ile tıp için verildi. Tıp  programı dışında en fazla denklik belgesi, hukuk, işletme, mimarlık, iç mimarlık,  psikoloji, ilahiyat, Arap dili ve edebiyatı, diş hekimliği ve inşaat mühendisliği  alanlarında düzenlendi.

Yüksek lisansta ise en fazla denklik belgesi, işletme, klinik  psikoloji, makine mühendisliği, uluslararası ilişkiler, mimarlık, inşaat  mühendisliği, ekonomi, Arap dili ve edebiyatı, hukuk ve uluslararası ilişkiler  alanlarında verildi.

321'İ LİSANS DÜZEYİNDE 514 BAŞVURU REDDEDİLDİ

Sahte belge, tanınmayan okul ya da program, akademik teamüle ve  mevzuata aykırı yatay ve dikey geçiş, eğitim görülen ülkede kalış süresinin az  olması ve eğitimin niteliğindeki yetersizlikler gibi nedenlerden 514 başvuru  reddedildi.

Reddedilen başvuruların 179'u ön lisans, 321'i lisans, 11'i yüksek  lisans ve 3'ü birleşik eğitim (lisans yüksek lisans) düzeylerinde oldu. Bu  kapsamda, Suriye'deki üniversitelerden 206, Azerbaycan'dan 61, Lübnan'dan 46,  Makedonya'dan 35, Ukrayna'dan 27, Rusya Federasyonu'ndan 26, Kırgızistan'dan 13,  KKTC'den 13, Birleşik Krallıktan 9, Bulgaristan'dan 9 ve diğer ülkelerden alınan  69 diplomanın denklik başvurusu reddedildi.

En fazla ret kararı verilen alanlar hukuk, tıp doktorluğu, diş  hekimliği, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği ve ilahiyat  oldu. Üniversitenin bulunduğunu ülkede kalmadan diploma alınması veya yılda üç  beş gün kalınarak diploma alınması başvuruların reddedilme nedenlerinin başında  yer aldı.

YÖK yetkilileri, yurt dışında sadece Türkler için açıldığı izlenimi  verilen üniversitelerde, gidilen ülkenin dilini bilmeden ve sayılı gün kalınarak  alınan diplomaların denkliği için başvuruların son yıllarda azaldığını, bu  durumun denetim konusunda önemli mesafe kat edildiğini gösterdiğini belirtti.

DENKLİK HİZMETLERİNDE MEMNUNİYET ARTTI

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik  Hizmetleri Dairesince, e-Denklik sistemine geçiş sonucunda hız kazanan  hizmetlerle ilgili 2019'da başvuru yapan kişilere yönelik iki anket düzenlendi.

Bu kapsamda, tamamlanma süreçlerinden memnuniyet oranı, 4 yıl önce  yaklaşık yüzde 50 iken 2019'un Eylül ayındaki anket sonuçlarına göre, yüzde 79'a  çıktı. Geri bildirimler doğrultusunda yapılan iyileştirmeler sonrası kasım ayında  bir anket daha gerçekleştirildi. Bu ankette ise memnuniyet oranının yüzde 89'a  yükseldiği görüldü.

YÖK yetkilileri, bu sonuçların, tanıma ve denklik işlemlerinin  dijitalleşmesinin denklik süreçlerine olumlu etkisinin çok yüksek düzeyde  olduğunu gösterdiğini, e-Denklik sistemiyle işlemlerin uzun sürmesi sorununun  tamamıyla çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Sahte diplomaya karşı tedbir amaçlı diğer ülke otoriteleriyle  yazışmalar yapıldığına dikkati çeken yetkililer, YÖK'ün elinde olmayan bazı  nedenler dışında, denklik işlemlerinin yükseköğretimi gelişmiş pek çok ülkeden  daha hızlı sonuçlandırıldığını vurguladı.

YÖK yetkilileri, bütün verilerin elektronik ortamda arşivlenmeye  başlandığını, denklik süreçlerinin çok daha sistematik bir hale dönüştürülerek,  birçok Avrupa ülkesinden daha ileri düzeye getirildiğini ifade etti.

Yeni YÖK olarak, başta e-Denklik olmak üzere atılan adımların başta  Milli Eğitim Bakanlığı ile yurt içi ve yurt dışı birçok kurum için örnek teşkil  ettiği vurgulandı.

 

 

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber