R

Karma Ekonomi nedir?
Günümüzde hangi ülkeler uyguluyor?

KAYDIR6657A1DD-6E78-429E-89FB-338B6D446723Created with sketchtool.

Gazetelerin ekonomi sayfalarında, televizyonlarda haber bültenlerinde ve haber sitelerinin ekonomi köşelerinde sıklıkla dikkatimizi çeken tanımlardan biri de “karma ekonomi” kavramı… Peki, karma ekonomi tam olarak neyi ifade ediyor ve hangi ülkeler tarafından uygulanıyor.
İşte detaylar…  

Karma Ekonomi nedir?

Karma ekonominin tek bir tanımı olmazken en basit anlatımla ekonominin bir bölümünün serbest piyasaya bırakıldığı ve diğer bölümünün ise devlet tarafından yönetildiği bir ekonomi şeklidir.

Karma bir ekonomi, kamu yararı ile özel teşebbüslere eşit derecede önem veren ekonomik bir sistem olarak tanımlanır. Bu ekonomik sistemin karma ekonomi olarak adlandırılmasının sebebi; sosyalizm ile kapitalizmin belli başlı özelliklerini bünyesinde barındırması durumundandır.

Karma ekonomilerde özel mülkiyetlere izin verildiği için kapitalist sisteme daha yakın görülür. Bunun yanı sıra karma ekonomide bireyin ve toplumun çıkarları eşit derecede önemlidir. Ayrıca karma ekonomiler özel sektörün kâr arayışını engellemeyip işi düzenler ve kamu yararı sağlayan endüstriler millileşebilir.

Günümüzde hangi ülkeler uyguluyor?

Karma ekonomi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de denenen karma ekonomi, her ülkede farklı bir şekilde uygulanır. 

Mısır ve Hindistan gibi ülkeler, daha önce karma ekonomiyi denemiş olup sonrasında terk ederken Çin, Venezuela ve Tunus karma ekonomiyi günümüzde halen sürdüren ülkelere örnektir.