Geri Dön

Bilime Süper Hibe Desteği!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmelerine destek sağlayacak.

Bilime Süper Hibe Desteği!

Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. TÜSEB'in görev ve yetkilerini düzenleyen kararnameye göre, TÜSEB sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini düzenleyip gerçekleştirecek. Merkezi İstanbul olan ve Sağlık Bakanlığına bağlı bulunan TÜSEB, Cumhurbaşkanının sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında da eş güdüm sağlamak görevini yapacak.

Ar-Ge yapmak, Ar-Ge'lere mali ya da bilimsel destek sunmak, bunları koordine etmek, teşvik etmek, izlemek, bu amaçla program ve projeler geliştirmekle sorumlu olacak TÜSEB, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından Ar-Ge'lerin yapılmasına veya yaptırılmalarına destek sağlayarak ortak projeler sürdürecek. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişme, buluş ve yeniliklerin sağlık hizmetlerinde kullanımına ve yaygınlaştırılmasına, toplum ve bireyin sağlık düzeyinin artırılmasına dönük Ar-Ge yapacak veya bu maksatla Ar-Ge merkezlerinin ihtiyaç duyulan yerlere kurulmasını sağlayacak. Başkanlık, Ar-Ge sonucu üretilen veya geliştirilen aşı, ilaç, tıbbi cihaz ve ürün ile teşhis ve tedaviye yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, tanıtımı ve kullanılması ile bunlardan faydalanmasını sağlayacak. Bu amaçla ilgili sektörlerle iş birliği ve ortaklıklar gerçekleştirilecek, elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi ve bu alanlardaki girişimcilik desteklenecek.

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde hibe niteliğinde veya geri ödemeli destekler ile ön ödemede bulunacak olan başkanlık, Sağlık Bakanının onayı üzerine bu amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında şirket kuracak veya kurulmuş şirketlerde ise ortak veya imtiyazlı pay sahibi olacak. Başkanlık, görev alanına giren hususlarda bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından talep edilen işleri Yönetim Kurulu kararı ile sağlayacak. Bakanlık bağlı kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve özel kesim ile iş birliği içerisinde sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarının belirlenmesinde bakanlığa bilimsel katkı sunacak TÜSEB, sağlık hizmetlerinin akreditasyonu hariç Türk Akreditasyon Kurumuna ilişkin bölümün hükümleri saklı kalmak şartıyla ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık kuruluşlarını akredite edecek, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri ile diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşlarıyla karşılıklı tanıma anlaşmaları gerçekleştirecek. TÜSEB ayrıca, teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak ve Ar-Ge yapacak.

TÜSEB'in görevleri çerçevesinde, sağlık bilimi ve teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya aktarılması, Ar-Ge’nin özendirilmesi amacıyla seminer, sempozyum, kurs, konferans ve benzeri etkinlikler ve sertifikayla değerlendirilecek eğitim ve öğretim programları düzenlenerek yürütülecek. Bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için katkı sağlanacak. Bu amaçla ödüller verilecek, öğrenim sırasında ve sonrasında üstün başarısıyla kendini gösteren gençler izlenerek onların yetişme ve gelişmelerine destek sunulacak. Bu çerçevede teknopark, kuluçka merkezi, teknoloji merkezi, teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme ve bilgi aktarım merkezleri, bilim merkezi, bilim parkı ve benzerlerinin kurulması ile bu kapsamda faaliyet gösteren üniversiteler desteklenerek destek programları oluşturulması sağlanacak. Ayrıca, iş birliği ağları ve kümelenme faaliyetleri desteklenecek ve proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler organize edilerek destek verilecek.

Ödül ve teşvik ikramiyesi sunulacak, yönetim kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teminatlı veya teminat alınmaksızın hibe veya kredi olarak sermaye desteğinde bulunulacak. TÜSEB, görevleri kapsamında yurt içinde veya yurt dışında, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait sağlık kuramları, enstitüler, Ar-Ge merkezleri ve laboratuarları, insan kaynağı, fiziki mekân ve altyapı, donanım, finansman dâhil her türlü kaynak ve iş birliğini yerine getirecek. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca talep edilecek saha araştırmaları, Ar-Ge, yayın ve danışmanlık hizmetleri TÜSEB tarafından düzenlenecek. TÜSEB'in enstitüleri, kamu kaynağı kullanılan projeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının finanse ettiği projelere de başvuru yapabilecek.

Kaynak: Kobi-Line
Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber