Milliyet Executive 2024'e bakış: Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmaya devam

2024'e bakış: Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmaya devam

12.02.2024 - 04:12 | Son Güncellenme:

"Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz."

2024e bakış: Türkiyenin dijitalleşmesi için çalışmaya devam

2024 yılında sektörde neleri konuşacağız, bu yıl beklentileriniz neler?

Haberin Devamı

Engin Aksoy Vodafone Türkiye CEO'su- Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için "Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler" unsurlarından oluşan planımıza odaklanmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, ülkemizi 5G teknolojisi ile buluşturacak çözümler geliştirmek üzere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Üretim sektörlerinde akıllı sistemlerin kullanımını yaygınlaştıracak, özelleştirilmiş şebekeler ile güvenlik ve şebeke yönetim etkinliğini artıracak projeler hayata geçireceğiz. Diğer yandan, Vodafone Yanımda'nın 2025'e kadar Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı süper uygulaması olmasını hedefliyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Kurumsal alanda ise ana odaklarımızın yanı sıra Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Bir yandan Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da bu alanda gelişim fırsatlarını inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz. Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) işbirliğiyle hazırladığımız "Dijital Türkiye 2030 Raporu"nda ülkemizin dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurları olan toplum, şirketler, devlet ve altyapıyı mercek altına aldık ve bu sürecin hızlandırılması için bazı politika adımları önerdik. Buna göre, ülkemizde en az temel seviyede dijital beceriye sahip nüfus oranını önce yüzde 60, sonra yüzde 80'e yükseltmeyi hedeflemeliyiz. Bunun için dijital beceri kazanımına yönelik eğitim politikaları ile akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlara erişimin kolaylaştırılması alanlarında atılacak adımlar kritik önemde. Ülkemizdeki KOBİ'lerin yüzde 15'i orta seviyede dijital iken, sadece yüzde 4'ü yüksek seviyede dijital. Büyük şirketlerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 25 düzeyinde. Türkiye'deki tüm şirketlerin ortalama endeks skorunun 1 puan yukarı çıkması, ülke genelinde yüzde 3'lük ilave GSYİH artışı, yani 26 milyar dolarlık bir artış sağlayabilecek. Dijital endüstrilerin ekonomideki payının yüzde 5.5'e yükselmesi ve hızlı internet kullanan şirket oranının yüzde 100'e çıkarılması hedeflenmeli. Ülkemizin e-devlet konusunda güçlü bir konumda olması, 2030'a giden süreçte e-devletten dijital devlete geçişi mümkün kılıyor. Ulusal Dijital Devlet stratejisinin ve kamu bulut bilişim stratejisinin tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, açık kamu verisi kullanarak değer yaratılmasına yönelik girişimlerin başlatılması, kamuda bulut bilişim sistemlerinin yaygınlaştırılması, bu süreci kolaylaştıracak adımlar olacak. Diğer yandan, planlı bir yerli üretim politikası ile hem kamuda hem özel sektörde yerli üretimin ve kullanımının artması sağlanabilir. Dijitalleşmede yol alabilmenin önkoşulunu kaliteli ve yaygın bir dijital altyapı oluşturuyor. Bu noktada, kaynakların yeni nesil mobil teknolojilere yönlendirilmesi yatırımlar için önemli. Frekans tahsisi başta olmak üzere spektrumun etkin kullanımını amaçlayan düzenlemelerin yapılması hem mobil şebekelerin performansını artıracak hem de yatırımların verimliliğini sağlayacak. Diğer yandan, ülkemizdeki fiber uzunluğunu yaklaşık 2 milyon km'ye çıkarmamız, bunun için de fiber hattını her yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 artırmamız gerekiyor. Bu durumda ortaya çıkacak etkiler, 2030'a kadar her yıl Türkiye GSYİH'sine yüzde 2.2'lik, başka bir deyişle 19 milyar dolarlık katkı sağlayabilecek. Fiber altyapının yaygınlaşması ve bu altyapıdan tüm işletmecilerin adil koşullarda faydalanabilmesi için hem tesis paylaşımı düzenlemesinin işler hale getirilmesi sağlanmalı, hem de üst seviye bir politika ile ortak altyapı şirketinin kurulmasının önü açılmalı. Ortak yatırımlarla ülkemizin kaynaklarını verimli kullanarak değer yaratmaya odaklanabiliriz.