17.07.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

ANTALYA 11. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/139 Esas

KARAR NO : 2023/446
DAVACI : OZAN AYDIN - Erenköy Mah. 4869 Sk. No:2 İç Kapı No:5Kepez/ ANTALYA
DAVALI : MUKADDASKHON SAIPOVA - 99162779954 -
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 24/02/2022
KARAR TARİHİ : 30/05/2023
G. K. YZ. TARİH: 31/05/2023
Davacı OZAN AYDIN tarafından davalı MUKADDASKHON SAIPOVA aleyhine mahkememizde açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1-Davacının boşanma davasının KABULÜ ile, BURDUR İli, BUCAK İlçesi, UĞURLU Köyü/mah. Cilt 36, hane 30'de nüfusa kayıtlı, ŞEVKET ve NECİBE'den olma, 26/08/1992 doğumlu, 31141219822 Tc kimlik nolu davacı OZAN AYDIN ile Özbekistan Cumhuriyeti Uyruklu ABDUVOID ve BARCHINOY'den olma 28/07/1999 doğumlu, 99162779954 yabancı kimlik nolu davalı MUKADDASKHON SAIPOVA'nın T.M.K.166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Alınması gerekli 179,90 TL harçtan peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL daha harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
3-Davacının yapmış olduğu 161,40 harç, posta, tebligat, bilirkişi ücreti ve ilanen tebligat masrafı 4.000,25TL den oluşan toplam 4.161,65 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının davacıya iadesine, kararın gazetenin yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde yukarıda belirtilen davalı tarafından istinaf edilmediği taktirde mahkememiz kararının davalı MUKADDASKHON SAIPOVA yönünden kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22/06/2023

#ilangovtr Basın no: ILN01861260