07.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

Coalescer Özellikli Panel (Kaba) Filtre SATIN ALINACAKTIR

 

Coalescer Özellikli Panel (Kaba) Filtre SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İSTANBUL DOĞALGAZ SANTRALLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE KAYIT NUMARASI : 2024/488761

1-) İDARENİN :

a ) Adresi                                   : Dolum Tesisleri Mevkii Ambarlı-Avcılar / İSTANBUL

b ) Telefon ve Faks No             : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat)   Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi      : ambarli.ticaret@euas.gov.tr; gamze.kapci@euas.gov.tr

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği: Coalescer Özellikli Panel (Kaba) Filtre - 5400 Adet Mal Alımı

b)Türü: Mal alımı

c) Dosya No: 2024 / 18

d) Şartname Bedeli: 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri   : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : 90 (doksan) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı  Yer: EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati: 24.04.2024 Çarşamba günü  –  Saat 14.00’da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47  Avcılar/ İSTANBUL  adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebileceği gibi posta yolu ile şartname bedeli İşletmemiz VakıfBank Avcılar Çarşı Şb. TR95 0001 5001 5800 7296 9393 41 no’ lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden,  İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-)  İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 24/04/2024 Çarşamba günü – Saat 14:00’a kadar  EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli   taahhütlü   posta   ile  gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7-)Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

#ilangovtr Basın no ILN02016538