10.07.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

1. İ L A N

DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 Tereke

Davacı Gelir İdari Başkanlığı tarafından terekenin tasfiyesi (Tespit İstemli) talepli açılmış olmakla;

DENİZLİ ili, Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mah. Nüfusunda kayıtlı14455958922 T.C. Kimlik nolu, 02/11/2013 tarihinde vefat eden müteveffa Kerem Baybüyük'ten alacaklı olan ve murise borcu olanların, en geç ikinci ilan tarihinden 1 ay sonrasına kadar mahkememize müracaat etmeleri, alacağa ilişkin belgelerini sunmaları, alacaklıların süresi içinde başvurmaması halinde ve belge sunmaması halinde alacak haklarının sona ereceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02058797