01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İ L A N T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

.

İ L A N

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/532 Esas09/11/2023 Konu : gaiplik ilanıGAİPLİK İLANI
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile KAYYIM İSTANBUL DEFTARDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;
İstanbul, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce mahallesinde bulunan 3277 ada, 13 parsel sayılı 97 m² yüz ölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 34/97 hisse maliki Nazım oğlu Necati ile 28/97 hisse maliki İbrahim Başuka kızı Fatma'nın gaip olduğu bildirildiğinden kendilerinden bugüne kadar hiç haber alınamadığı anlaşıldığından adı geçenlerin ölmüş addolunarak, gaipliklerine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, kendisi ve varsa mirasçılarını bildiren hayat ve mebadı hakkında bilgi ve görgüsü bulunanların varsa altı aylık süre içinde İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/532 E sayılı dosyasına müracaatları ilgililere ilanen duyurulur. 09/11/20232

 

#ilangovtr Basın no ILN01942249