10.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İHALE İPTAL İLANI

.

İHALE İPTAL İLANI
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

“2 KISIM YETİŞKİN VE PEDİATRİK NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI” ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası : 2023/1291233
1-İdarenin  
a) Adresi : Halaskargazı Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 -  
  Şişli / İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 373 52 73 – 0212 373 52 84
c) elektronik posta adresi : ihale.sislietfal@gmail.com
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı  
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı  (yayınlanmış ise) : 16/11/2023 Sayı 4992
b) Gazetenin adı ve tarihi  (yayımlanmış ise) : HALKIN GAZETESİ BİRGÜN ve www.milliyet.com.tr-17/11/2023
3-İhale iptal tarihi : 07/12/2023
4- İptal nedeni veya nedenler : İstekli olabilecekler firmalar ihale dokümanlarına şikayet başvurusunda bulunmuşlardır. Yapılan inceleme sonucunda zeyilname yapılması gereken maddeler tespit edilmiş olup; Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması MADDE 24 (5) (Değişik: 3/7/2009-27277 R.G/1.md.) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir.
30/11/2023 tarihinde Zeyilname ile 1 defa ihale erteleme yapılmıştır.
01/12/2023 tarihinde yapılan e-şikayet değerlendirilmiş ancak yeni bir zeyil ile ihale tarihi ertelenemeyeceği için söz konusu şikâyete sebep maddelerin maddi ve teknik açıdan rekabeti engelleyici hususlar olması sebebiyle rekabeti sağlayabilmek, kamu ve kurum yararı gözetilerek ihalenin yeniden yapılmak üzere; 11/12/2023 tarihinde yapılacak olan “2 KISIM YETİŞKİN VE PEDİATRİK NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ ALIMI” ihalesinin 'Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale veya son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi MADDE 25 – (1) İdarenin gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde ihale veya son başvuru saatinden önce ihale iptal edilebilir' ve “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesi” hükmüne göre  ihale saatinden önce iptal edilmesine karar verilmiştir.

#ilangovtr Basın no ILN01947918