24.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

 

İLAN

İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/800 Esas
MİRASÇILAR : MARC MARKAR BÜKER ve MİKAEL ARTİN BÜKER
LEHİNE VASİYET YAPILAN : ZABELLE EUGENİE BÜKER

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetnamenin açılması davasında;
Mahkememizde adı geçenmirasçılar ve lehine vasiyet yapılan hakkında yapılan adres ve kimlik araştırmalarında herhangi bir tespiti yapılamaması nedeniyle ilgililer adına tebliğ işlemi yapılamadığından vasiyetnamenin ve duruşma günününilanen tebliğine karar verilmiştir.
Müteveffa SİMON BADRİK BÜKER tarafından düzenlenen ve Beyoğlu 2. Noterliği'nin 26/08/2009 tarih ve 18062 yev. Nolu emanet tutanağı ekinde gönderilen el yazılı vasiyetnamesinde; "Ben aşağıda imza sahibi Simon Badrik Büker, vefatımdan sonra bütün alacaklarımı ve mülkiyetimde bulunan bütün malvarlığımı primlerini ödediğim her iki oğlumun namına tahsil edilecek emekli aylıklarını( Ssk ve Bağ-kur) eşim Zabelle Eugenie Büker'e verilmesini vasiyet ediyorum. Kanuni mirasçılarımın saklı paylarını istememelerini ve anneleri lehine feragat etmelerini ve bunu anlayışla karşılayacaklarını ümit ediyorum. Dilerim öyle olsun." şeklinde vasiyet ettiği anlaşılmıştır.
Durusma Günü: 08/07/2024 saat: 10:55'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, Müteveffa SİMON BADRİK BÜKER tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.
Vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN ayrıca tebligat kanunu 28/son fıkrası gereğince tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02008078