01.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

İLAN KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İLAN
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 1 - İhalenin Konusu, Şekli, İşin Niteliği, Nevi ve Miktarı

Belediyemize ait aşağıda özellikleri yazılı 17 adet çeşitli model ve marka araçların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Arttırma)  ile satılması işidir. 

 2- Araç Özellikleri-Muhammen Bedelleri

Kuşadası Belediyesine ait 17 adet Aracın muhammen bedeli KDV hariç olarak ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir İhaleye teklif verilecek her bir araç için ayrı ayrı geçici teminat yatırılacaktır.

 

S.No

 

Plaka

 

Cinsi

 

Modeli

 

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Miktarı

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

 

Ödeme Şekli

1

09 BA 787

R.OTOBÜS IVECO

2006

130.000,00 TL

3.900,00 TL

18/04/2024

 

10.00

PEŞİN

2

09 BB 261

R.KAMYON BMC

2005

300.000,00 TL

9.000,00 TL

18/04/2024

10.10

PEŞİN

3

09 BL 304

OTOBÜS CA TEK KATLI ISIZU

2004

180.000,00 TL

5.400,00 TL

18/04/2024

10.20

PEŞİN

4

09 BM 536

KAMYONET NISSAN

2008

180.000,00 TL

5.400,00 TL

18/04/2024

10.30

PEŞİN

5

09 HP 619

TEKER TRAKTÖR TÜRK FİAT

1986

120.000,00 TL

3.600,00 TL

 

18/04/2024

10.40

PEŞİN

6

09 K 0001

KAMYONET (PANELVAN) VOLSVAGEN

2006

290.000,00 TL

8.700,00 TL

 

18/04/2024

 

10.50

 

PEŞİN

7

09 K 4010

KAMYONET

FORD

2005

270.000,00 TL

8.100,00 TL

18/04/2024

11.00

PEŞİN

8

09 K 5544

KAMYON BMC

1992

100.000,00 TL

3.000,00 TL

18/04/2024

11.10

PEŞİN

9

09 K 8140

KAMYONET (KAPALI KASA) FORT

2006

250.000,00 TL

7.500,00 TL

18/04/2024

11.20

PEŞİN

10

09 K 8792

KAMYON BMC

1998

220.000,00 TL

6.600,00 TL

18/04/2024

11.30

PEŞİN

11

09 SP 552

TRAKTÖR MASSEY FERGUSON

1990

150.000,00 TL

4.500,00 TL

18/04/2024

11.40

PEŞİN

12

09-06-05-006

LİEBHERR EKSKAVATÖR

2003

580.000,00 TL

17.400,00TL

18/04/2024

11.50

PEŞİN

13

-

MİNİ EKSKAVATÖR BEKO M516

1995

280.000,00 TL

8.400,00 TL

18/04/2024

12.00

PEŞİN

14

-

SICAK ASFALT SİLİNDİRİ BOMAC

1996

150.000,00 TL

4.500,00 TL

18/04/2024

12.10

PEŞİN

15

-

ASFALT SİLİNDİRİ DYNAPAC

-

200.000,00 TL

6.000,00 TL

18/04/2024

12.20

PEŞİN

16

-

MİNİ AKSKAVATÖR TAKEUCHİ

1995

200.000,00 TL

6.000,00 TL

18/04/2024

12.30

PEŞİN

17

-

TOPRAK SİLİNDİRİ (15 TON) VİBROMAX

1989

250.000,00 TL

7.500,00 TL

18/04/2024

12.40

PEŞİN

3 -  İhale Bilgileri

3.1. İhale İli                                         : Aydın

3.2. İlçesi                                             : Kuşadası

3.3. Kurum                                          : Kuşadası Belediye Başkanlığı

3.4. İşin Adı/Konusu/Cinsi                   : Araç Satış İhalesi

3.5. İhale Onay Tarih ve Sayısı             : 19/03/2024   86296027-251.02.01-E.969

3.6. Encümen Kararı Tarih ve Sayısı     : 22/03/2024 53199585-302.03/512

3.7. İhale tarihi ve Saati                        : 18.04.2024 tarih, saat : 10:00’dan itibaren

3.8. İhale Usulü                                    : 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre (Açık Arttırma Usulü)

3.9. İhalenin yapılacağı Adres               : Kuşadası Belediye Encümen Salonu. (Belediye Encümeni Huzurunda)

4 - İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır

4.1. Gerçek Kişiler

            1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (TC Kimlik nolu)

            2- İkamet ilmühaberi

            3- Adres ve iletişim bilgileri beyanı

            4- İhale dokümanı satın alındığına dair belge, ihale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından

                 imzalanmış bir örneği

             5- Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu

            6- İhaleye katılan isteklinin noterden alınan imza beyannamesi

             7- Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ’’Borcu Yoktur Belgesi’’

            8- İstekli adına ihaleye vekaleten katılım sağlanması halinde; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;

- Noterden alınmış vekaletnamesi
- Noterden alınmış imza beyannamesi

4.2. Tüzel Kişiler

            1- Adres ve iletişim bilgileri beyanı

            2- Noter tasdikli İmza Sirküleri

            3- Ticari Sicil Gazetesi

            4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekile ait imza sirküleri

            5- Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu

            6- İhale dokümanı satın alındığına dair belge, ihale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından

                 imzalanmış bir örneği

            7- Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ’’Borcu Yoktur Belgesi’’

             8- İstekli adına ihaleye vekaleten katılım sağlanması halinde; istekli adına teklifte bulunacak kişinin;

- Noterden alınmış vekaletnamesi
- Noterden alınmış imza beyannamesi

4.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4.1. ve 4.2. deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile İş Ortaklığı Beyannamesi.

5 - Geçici Teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesi hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

6 - Satış bedeli peşin ödenecektir, ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

7 - Teklifler encümen huzurunda sözlü olarak alınacaktır. Ayrıca yazılı teklifler İhale kanununun 37. maddesine göre yapılabilir ancak; telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8 - Şartnameler İhale biriminde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca ihale dosyası satın alınmak istenirse her araç için ayrı olarak 1.500,00 -TL bedel karşılığında alınabilir.

9 -  İhaleye katılacak olanların, ihaleye katılma yasaklarının olmaması gerekmektedir.

10 - İş ile ilgili ihtilaflarda Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Keyfiyet ilan olunur.

11- 09 K 0001 Plakalı Araç Plakasız olarak satılacaktır.                                     

 

 

                                    

                                                                                                                     Gürol TURHAN

                                                                                                                   Belediye  Başkanı V.

#ilangovtr Basın no ILN02011038