23.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2022/822 Esas

 

İLAN

T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/822 Esas

Davacı Raziye Ersoy tarafından davalılar Alanya Mal Müdürlüğü, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Alanya Belediye Başkanlığı aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda yönleri ve miktarı belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/822 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

Antalya İli, Alanya İlçesi,Türkler Mahallesi
KUZEYİ :142 Ada 57 Parsel
GÜNEYİ :143 Ada 56 Parsel
DOĞUSU :Tarla
BATISI :142 Ada 56 Parsel

 

#ilangovtr Basın no ILN01989516