27.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

.

İLAN
T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/135 Esas

DAVACI : AYTEN ÖZKÖK
DAVALILAR : GÖKSEL UĞUR ve Diğerleri.
Davacı Ayten Özkök tarafından kendisine ait, Samsun ile, Bafra ilçesi, Düzköy Mahallesi, 105 ada 2 parselde 130 kapı numaralı evine komşu olan 105 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde ve kurumlardan yapılan araştırmalar sonucu mahkememize bildirilen adreslerinize dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ve adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesine iki hafta içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz, aksi halde HMK nun 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde öne sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,
Durusma Günü: 06/02/2024 günü saat: 09:03'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz "Belirlenen gün ve satte duruşmaya gelmediğiniz veya sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesinde belirtip de henüz sunmadığınız delillerinizi, mahkemeye sunmaz ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirilmesi amacıyla açıklama yapmak üzere 2 hafta kesin süre verilmiş olup, kesin sürde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.
İlanın gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 7 gün sonra teliğ yapılmış sayılacaktır.

 

#ilangovtr Basın no ILN01957846