16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

İLAN
T.C.
ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/78 Esas

12/02/2024


Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Keçeci Mahallesi, 8111 ada 37 parsel sayılı taşınmazın hissedarı ve gaip olduğu iddia edilen Ali kızı Zabuthan Eroğlu isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/78 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliklerine karar verileceği İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01984787