21.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

.

İLAN
T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/212 Esas
MİRAS
BIRAKAN : ZÜHRE ŞAN
Davacı vekili tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
İzmir İli, Konak İlçesi, Kahramanlar Mahallesi, Cilt No:56, Hane No:1566'da nüfusa kayıtlı Sabri ve Feride kızı, 20/10/1931 doğumlu olup, ölüm tarihi 27/01/2021 olan, 41575552532 TC Kimlik numaralı ZÜHRE ŞAN'ın mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden,
TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01913005