23.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. MENEMEN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

İLAN

T.C.
MENEMEN
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/110 Esas

Davacı Zeynep Yıldırım tarafından davalı Nejla Yalçın (T.C:178***398), aleyhine açılan, Menemen 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/110 Esas sayılı Tapu İptali ve Tescil konulu davanın yapılan yargılamasında; davalı Nejla Yalçın'ın tespit edilen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davalı Nejla Yalçın'a dava dışı Hacer Yıldırım ve Mustafa Yıldırım'a ait Asli Müdahil Dilekçesi ve 05/02/2024 tarihli ara kararın ve23/01/2024 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
İşbu ilanen tebliğde dava dışı Hacer Yıldırım ve Mustafa Yıldırım'a ait Asli Müdahil Dilekçesi ve 05/02/2024 tarihli ara karar bulunmaktadır. Dava dışı Hacer Yıldırım ve Mustafa Yıldırım'a ait Asli Müdahil Dilekçesine karşı iki haftalık süre içinde beyanda bulunabileceğiniz, bir örneğinin mahkememizden talep edebileceğiniz hususu ile duruşmanın 05/03/2024 günü saat 10:30'da Menemen 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılmasına karar verilmiş olup, davalı Nejla Yalçın'a ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01989469