21.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/774 Esas
DAVALI : TURGAY BAYINDIRLI Fatih Sultan Man. Zümrüt Sk. No:42 Selçuklu Apt. K:5 D:9 Nizip Nizip/ GAZİANTEP

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vekillikten çekilme dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Vekiliniz AV. Ayşe Şeyma DOKUYUCU vekillikten çekilmiş olup, davayı takip etmediğiniz veya başka bir vekil görevlendirmediğiniz takdirde yokluğunuzda uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı ihtar olunacağı hususu, vekillikten çekilme dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01987072