01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

İLAN

T.C. SARIKAYA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/380 Esas
DAVALILAR : MUSTAFA BAYAR İldem Cum. Mh Lalezar Sk A Blok No: 6/5Melikgazi KAYSERİ
Davacı Mehmet Can Tasacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tensip zaptı ve dava dilekçesini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğ olunur.09/11/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01941590