12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

İLAN

T.C.
TOKAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2017/1399

DAVALI : METİN KARAMAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davaya konu Tokat Merkez Aksu mahallesi 103 Ada 81 Parselde 7 No'lu bağımsız bölümdeki paydaşlığın giderilmesi talep edilmiş olup,

Durusma Günü: 29/04/2024 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H..M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01981361