15.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İLAN T.C. VEZİRKÖPRÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

T.C. VEZİRKÖPRÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/141 Esas
DAVACI : MEDİHA ŞAHİN-TC Kimlik No:68362052136 halen Tikenli Mah. 810 Sk. No:7 İç Kapı No:1Vezirköprü/ SAMSUN
VEKİLİ : Av. DOĞUKAN DENİZ - [15507-05234-81982] UETS
DAVALI : AMİR ŞAHİN-TC Kimlik No:68494047710 halen Tikenli Mah. 830 Sk. No:23 İç Kapı No:16Vezirköprü/ SAMSUN
DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
DAVA TARİHİ : 10/07/2023
Davacı Mediha ŞAHİN vekili tarafından, davalı Amir ŞAHİN aleyhine 10/07/2023 tarihinde açmış olduğu boşanma davasına ilişkin dilekçesinde özetle; Müvekkili Mediha Şahin ile davalı Amir Şahin'in 10.08.2000 tarihinde evlendikleri ve tarafların bu evliliklerinden Özge, Öznur, Özgür Can ve Gülfiye isimli 4 müşterek çocuklarının bulunduğu, davalının Eskişehir'de inşaat işleri ile uğraştığı, müvekkilinin, davalı Eskişehir'den geldiğinde, davalının kullandığı telefona baktığı, davalının telefonunda kalmış olan fotoğraf, video ve mesajlarına denk geldiği, müvekkilinin, davalının telefonun incelediğinde davalının kendisini aldattığını öğrendiği, telefonda yer alan davalı ile farklı farklı kadınların birlikte çekildiği fotoğrafların fotoğrafını çektiği, davalının müvekkilini farklı farklı kadınlarla duygusal olarak aldattığı, söz konusu kişilerle arkadaşlık boyutunu aşan samimiyette pozlar verdiği, müvekkilinin durumu davalıya anlattığı ancak davalının pişkinlikle müvekkilini sevmediğini söylediği, müvekkilinin bu zamana kadar hep alttan alan, yapıcı, çözümcü bir tavır içerisinde olmuş olsa ve her ne kadar çocukları için evliliğini devam ettirmeye çalışsa da, davalının kusurlu hareketleri sebebiyle bu evliliğin çekilmez bir hal aldığı ve artık bu evliliğin devamında gerek eşler gerekse toplum açısından hiçbir yarar kalmadığını belirterek öncelikle Adli yardım taleplerinin kabulüne, davanın ve tüm taleplerinin Kabulüne, tarafların Boşanmalarına, küçük yaştaki müşterek çocukların velayetlerinin nihai olarak davacı müvekkile verilmesine ve dava sürecinde davacı müvekkil lehine geçici velayet verilmesine,müşterek çocuklar Öznur, Özgür Can ve Gülfiye için her biri lehine dava süresinde tedbir nafakası ve davadan sonra gerekçeli karar ile aylık 1.000 TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, bu bedelin gelecek yıllarda Devlet İstatistik Enstitüsünce veyahut ilgili kurumca belirlenen Üretici Fiyat Endeksi artış oranında artırılmasına karar verilmesine, 250.000 TL manevi tazminatın, 250.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak faizi ile birlikte müvekkiline verilmesine, her türlü yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Amir ŞAHİN'in tebliğe yarar adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş ve mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
HMK'nin 127. Maddesi gereğince bu tebligatın size ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde açılan davaya karşı cevap dilekçenizi vermeniz gerektiği, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nin 128. Maddesi gereğince dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur.
Ön inceleme duruşmasının ilk celsesi 27/02/2024 günü saat 10:35'te yapılacaktır. ("Duruşmada Sulhe ve arabuluculuğa teşvik edileceğinizden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, bu davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği İHTAR OLUNUR." ihtar olunur.)
Vezirköprü Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünün 03/08/2023 tarihli sosyal inceleme raporunda özetle; Mevcut yaşantılarının içerisinde müşterek çocukların mutlu olması ve yeni yaşantılarının çocukların menfaatine olduğunun düşünülmesi, davacının çocukların ihtiyaçlarını ve bakımını karşılayabilecek sosyo-ekonomik duruma ve manevi desteğe sahip olması, çocukların fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarıyladavacının ilgileniyor oluşu, müşterek çocukların davacı anne Mediha Şahin ile yaşamak istediklerini belirtmeleri ve mevcut düzenlerinde mutlu olduklarını ifade etmeleri, müşterek çocukların davalı ile görüşme ve kişisel ilişkilerine dair soru ve görüş bildirirken isteksiz oldukları, babaları ile her hangi bir şekilde kişisel ilişki istemediklerini kesin bir şekilde dile getirmeleri, yaş ve gelişimlerinin kendi geleceklerini tayin etme hususunda yeterliliği karşılaması nedenleri birlikte değerlendirildiğinde;müşterek çocukların velayetinindavacı anne Mediha Şahin'e verilmesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur.
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.
Tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 08/11/2022

 

#ilangovtr Basın no ILN01983610