18.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

  ,

İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR

ESAS NO : 2022/249 Esas
DAVACI : MUSTAFA DOĞAN İNAL
VEKİLİ : Av. FERAH YILDIZ
DAVALI : ERK ACARER(T.C. Kimlik No:20*******16)
DAVA : Manevi Tazminat

Davacı Mustafa Doğan İnal vekili tarafından Davalı Erk Acarer aleyhine 28/06/2022 tarihli dilekçe ile @eacarer adlı twitter hesabı ve ErkAcarerr adlı youtube hesabı üzerinden 27/06/2022 tarihinde yapmış olduğu canlı yayında müvekkili aleyhine kişilik haklarını ihlal eden canlı yayın nedeniyle 100.000,00 TL manevi tazminatın haksız fiil tarihi olan 27/06/2022'den itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan tazmini için manevi tazminat davası açılmış ve dava dilekçesi Mahkememizin 2022/249 Esas sayısına kayıt edilmiştir.
Mahkemenizce davalı Erk Acarer'in yurt içi mernis adresi bulunmaması, yurt dışı adresine çıkarılan davetiyenin iade edilmiş olması nedeniyle davetiye tebliğ edilmemiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 18/07/2024 günü saat: 10:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, 6100 Sayılı HMK'nun 122/1. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin itibaren2 hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz ile cevap dilekçenizin davacı yana tebliğive varsa delillerinizin toplanması için şimdilik 200,00TL gider avansını yatırmanız gerektiği hususları ihtar ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan gazetede yayınladığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. 05/04/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02018541