30.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

İSTANBUL 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/398 Esas
KARAR NO : 2021/473
DAVALILAR : 1- AYŞE KOÇAK -15259170640 Hamidiye Mah/Semt Akademi Sk. Kapı No: 15 Daire No: 15 - Kağıthane İstanbul . Kağıthane/ İSTANBUL
2-NEŞET KOÇAK -15265170412 Hamidiye Mah. Akademi Sk. No:15 İç Kapı No:15Kağıthane/ İSTANBUL
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizin 01/07/2021 tarihlikararı ile davanın HMK 'nun 150/5 maddesi gereğince Açılamamış Sayılmasına karar verilmiş, karar davacı tarafından istinafedilmiş olmakla , davalılara yapılan tebligat adresten ayrıldıkları sebebiyle muhatapların tebliğ adresinde bulunamadığından tebligat yapılamamış olup ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01941446