03.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

.

İSTANBUL 21. İCRA CEZA MAHKEMESİ

İstanbul 21. İcra Ceza Mahkemesi'nin 2023/26 Esas sayılı dosyasında Müşteki AYHAN ÇELİK tarafından sanık SACİT YAVUZ aleyhine "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" suçuna istinaden dava açılmış olup, duruşması15/02/2024 günü saat 10:55'e bırakılmıştır.

Müşteki vekili Av. Tülin ALBAYRAK tarafından 03/04/2023 tarihinde mahkememize sunulan vekillikten çekilme dilekçesi sebebiyle, "Vekiliniz vekillikten istifa etmiş olup, vekilliği işbu tebligatın tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren iki hafta süreyle devam edecektir. Bundan sonraki aşamadaki davayı bizzat takip etmeniz ya da görevlendireceğiniz bir avukat ile takip ettirmeniz, aksi takdirde tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı hususu" ve "Usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmediğiniz takdirde İİK 349/6 maddesi gereğince şikayet hakkının düşürülmesine karar verileceği", hususları iş bu ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra müşteki AYHAN ÇELİK'e (TC No: 30424550430) tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01944239