07.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

 

İLAN

İSTANBUL 3. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2021/285
KARAR NO : 2022/89

Davacılar SAURER INTELLIGENT TECHNOLOGY AG, SAURER AG tarafından davalı AGHA GRUP İÇ VE DIŞ TİCARET TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ. aleyhine açılan davanın Mahkememizde yapılan yargılaması neticesinde;

DAVANIN KABULÜNE,

-Davalının eyleminin, davacıların marka tescilinden doğan haklarına tecavüz - haksız rekabet teşkil ettiğinin tespitine, durdurulmasına, önlenmesine,
-Davalının, dava konusu SAURER ve VOLKMANN markaları üzerinde herhangi bir hak sahipliği olmadığının tespitine,
-Tecavüz ve haksız rekabet teşkil eden davacının SAURER ve VOLKMANN marka tescillerinin birebir aynısı ve/veya ayırt edilemeyecek derecede benzeri olan ibarelerin davalı tarafından iş yerinde, kartvizit, tabela, broşür, afiş gibi tanıtım materyallerinde, mal ve hizmetler üzerinde kullanılmasının durdurulmasına, önlenmesine, bu amaçla üzerinde SAURER ve VOLKMANN markaları bulunan her türlü ürün ve araçlar ile her çeşit iş evrakı, kartvizit, tabela, broşür, afiş, katalog gibi her türlü tanıtım vasıtasına görüldükleri yerlerde el konularak imhasına ve karar kesinleştiğinde Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne ithalat ve ihracatının durdurulması için yazı yazılmasına,
-Mahkememizce verilen 30/11/2021 tarihli ihtiyati tedbir kararının, karar kesinleşinceye kadar devamına,
-Karar kesinleştiğinde hüküm özetinin Türkiye’de tirajı yüksek bir gazetede bir kez ilanına masrafın davalıdan tahsiline,
-80,70 TL ilam harcından peşin harcın mahsubu ile eksik 26,30 TL harcın davalıdan tahsiline,
-Avukatlık ücret tarifesi uyarınca 7.375,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
-Davacılar tarafından yapılan 54,40 TL peşin harç, 54,40 TL başvuru harcı, 9.000,00 TL bilirkişi ücreti, 374,50 TL posta ve tebligat masrafı olmak üzere toplam 9.483,30 TL yargılama giderinin, davalıdan alınarak davacılara verilmesine,
-Taraflarca fazla yatırılan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talepleri halinde iadesine,
Dair Mahkememizin 30/06/2022 tarih ve 2021/285 E. 2022/89 K. sayılı kararı; taraflarca yasal süresi içinde İSTİNAF edilmediğinden 04/07/2023 tarihinde kesinleşmiş olmakla, hüküm özeti ilan olunur. 03/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02016108