29.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KEMALPAŞA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Davacı , TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabii tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet hakkının tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4560 sayılı kanun ile değişiklik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesi gereğince mahkememizde açılmış bedel tespit ve tescil davalarında 1-Davacı, TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yönetim kurulunun 04/08/2011 tarih ve 2011/341 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği,2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine yatırılacağı,
3-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihi itibariyle 2 hafta içinde mahkemeye yazı olarak bildirilmesi gerektiği,
4-Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü yöneltilmesi gerektiği,
5-Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı iptal davası açabileceği,
6-Otuz(30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
Kamulaştırılan Taşınmazın İli: İzmir İlçesi: Kemalpaşa Dosya No: Köyü Parsel Maliki Kam. Alanı m2

2023/1053 Kamberler Mah. 109 ada 31 parsel Hayriye Oğuz
Salih Kaylan
692,43m²daimi irtifak
2023/1052 Kamberler Mah. 109 ada 36 parsel Fetiye Yalçın
Soner Yalçın
276,65m²daimi irtifak
2023/1047 Kazımpaşa Mah. 106 ada 81 parsel Kenan Soydan 398,71m²daimi irtifak
2023/1048 Kamberler Mah. 106 ada 84 parsel Safiye Topay
Atike Gövsa
Ayser Zünbül
Hadiye Demir
Muammer Erhun
Tahir Erhun
Ramazan Erhun
Seviye Ünlüova
Cemal Erhun
Hanife Kaylan
Mehmet Emin Erhun
Hayriye Gören
Hatice Şener
Mustafa Demir
Cafer Demir
Nurten Karakaya
496,78m² daimi irtifak
2023/1057 Kamberler Mah. 109 ada 29 parsel Zafer Elma 557,32m²daimi irtifak
2023/1067 Kamberler Mah. 110 ada 5 parsel Enver Badalı
Sabire Özgüç
Bahriye Zünbül
644,99m²daimi irtifak
2023/1068 Kamberler Mah. 110 ada 9 parsel Mehmet Ay 21,90 m2 mülkiyet
395,63 m2 daimi irtifak
2023/1046 Kamberler Mah. 106 ada 85 Parsel İsmail Hırman 358,50m² daimi irtifak
2023/1056 Kamberler Mah. 109 ada 25 Parsel Ahmet Elma 457,73m² daimi irtifak
2023/1077 Yenikurudere Mah. 196 ada 9 parsel Kamile İçöz
Fatma Zorlu
Cemile Irmak
Hayriye Bayram
Rahmi Kaya
Cemal Kaya
140.17m²daimi irtifak
2023/1078 Yenikurudere Mah. 119 ada 4 parsel Şaban Yaman
Kamile Yaman
239.31m²daimi irtifak
2023/1066 Kamberler Mah. 139 ada 5 Parsel Atike Gövsa
Ayser Zünbül
Cafer Demir
Cemal Erhun
Hanife Kaylan
Hatice Şener
Hayriye Gören
Hediye Demir
Mehmet Emin Erhun
Muammer Erhun
Mustafa Demir
Nurten Karakaya
Ramazan Erhun
Safiye Topay
Seviye Ünlüova
Tahir Erhun
492,39m² daimi irtifak
2023/1076 Yenikurudere Mah. 119 ada 9 Parsel Rafet Kara 205,55m² daimi irtifak
2023/1050 Kamberler Mah. 106 ada 82 parsel Ali Tuna
Ayşe Yıkılmaz
Bahriye Demir
Basri Tuna
Fatma Erhun
Gökhan Tuna
Hakan Tuna
Hayriye Erhun
Nazlı Tuna
Safiye Elma
Şerife Tuna
8,89mmülkiyet - 385,82m2 daimi irtifak
2023/1049 Kamberler Mah. 106 ada 89 parsel Hayriye Oğuz
Salih Kayhan
134,79 m² daimi irtifak
2023/1059 Kamberler Mah. 109 ada 20 parsel Fehmi Yılmaz 46,24 m² daimi irtifak
2023/1069 Kamberler Mah. 110 ada 4 parsel Sami Zünbül 32,60 m² daimi irtifak
2023/1074 Yenikurudere Mah 119 ada 17 parsel Bahriye Zorlu
Bülent Bircan
Emine Kiremitçi
Hasan Bircan
İlhan Bircan
Nihat Bircan
Rükiye Gökçe
Samiye Yaman
Turhan Bircan
307,58m² daimi irtifak
2023/1079 Yenikurudere Mah 196 ada 5 parsel Reşat Atçı 129,76 m² irtifak hakkı
2023/1051 Kamberler Mah. 109 ada 38 parsel Ali Harıklar 798.09 m2 daimi irtifak
2023/1060 Kamberler Mah 109 ada 21 parsel Ayşe Yılmaz
Gülşen Erhun
Huriye Yalçın
Muzaffer Yılmaz
Naime Yılmaz
Ramazan Yılmaz
Recep Yılmaz
8,31 mmülkiyet - 586.37 m2 daimi irtifak
2023/1061 Kamberler Mah 107 ada 16 parsel Hayriye Timurlek
Ayşe Kaylan
Bilge Bayram
40,92 mmülkiyet
1187.50 m2 daimi irtifak
2023/1070 Kamberler Mah 109 ada 43 parsel Hüseyin Dedeoğlu 918,20m2 daimi irtifak
2023/1071 Kamberler Mah. 110 ada 1 parsel Mehmet Elma 80,47 m2 daimi irtifak
2023/1080 Yenikurudere Mah 196 ada 7 parsel Reşat Atçı 107.92 m2 daimi irtifak hakkı
2023/1081 Yenikurudere Mah. 196 ada 6 parsel Reşat Atçı 10.63 m2 daimi irtifak
2023/1091 Yenikurudere Mah. 119 ada 16 parsel Hatice Taş 161,69 m² daimi irtifak
2023/1086 Kamberler Mah. 139 ada 3 Parsel Atike Gövsa
Ayser Zünbül
Cafer Dmeri
Cemal Erhun
Hanife Kaylan
Hatice Şener
Hayriye Gören
Hediye Demir
Mehmet Emin Erhun
Muammer Erhun
Mustafa Demir
Nurten Karakaya
Ramazan Erhun
Safiye Topay
Seviye Ünlüova
Tahir Erhun
721,47m² daimi irtifak
2023/1062 Kamberler Mah. 107 ada 15 parsel Etem Yalçın
Rasim Yalçın
484,66m² daimi irtifak
2023/1063 Kamberler Mah. 106 ada 6 parsel Osman Onaran 1123,04m² daimi irtifak
2023/1072 Yenikurudere Mah. 112 ada 2 parsel Halil Elarslan
Muradiye Elarslan
Yusuf Elarslan
İbrahim Elarslan
28,15m² mülkiyet
2448,26m² daimi irtifak
2023/1073 Kamberler Mah. 139 ada 4 parsel Atike Gövsa
Ayser Zünbül
Cafer Demir
Cemal Erhun
Hanife kaylan
Hatice Şener
Hayriye Gören
Hediye Demir
Mehmet Emin Erhun
Muammer Erhun
Mustafa Demir
Nurten Karakaya
Ramazan Erhun
Safiye Topay
Seviye Ünlüova
Tahir Erhun
352,55m² daimi irtifak
2023/1082 Kamberler Mah. 139 ada 2 parsel Atike Gövsa
Ayser Zünbül
Cafer Demir
Cemal Erhun
Hanife kaylan
Hatice Şener
Hayriye Gören
Hediye Demir
Mehmet Emin Erhun
Muammer Erhun
Mustafa Demir
Nurten Karakaya
Ramazan Erhun
Safiye Topay
Seviye Ünlüova
Tahir Erhun
64,16 m² daimi irtifak
2023/1092 Yenikurudere mah. 196 ada 11 parsel Asiye Ceylan
Aysun Erdülger
Ayşe Öztürk
Engin Öztürk
Fatma Kutlu
Fatma Öztürk
Ferdi Öztürk
Fuat Öztürk
Göksel Öztürk
Halil Elarslan
Harun öztürk
Huriye Pincan
İbrahim Elarslan
Kemal Öztürk
Mehmet Ali Elarslan
Mesut Öztürk
Mustafa öztürk
Nazmiye Yurdakul
Neriman Yıldız
Niyazi Elarslan
Nursel Yaman
Raşide Öztürk
Sabiha Öztürk
Safiye Çavuşlar
Semra Yaman
Sevgiye Öztürk
Sevim Taş
Sevinç Öztürk
Songül Tiryagi
Şükriye Öztürk
5,52 m² daimi irtifak

 

#ilangovtr Basın no ILN01992557