29.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

Örnek No:55* T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2021/429 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

.

Örnek No:55*
T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/429 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/429 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana ili, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mah. 5808 Ada, 2 Parsel 5. Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm, arsa pay/payda 70/980, bağımsız bölüm niteliği mesken, ana taşınmaz yüzölçümü 980,00 , borçlu adına 1/1 hisse olan taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.A - TAŞINMAZIN ÖZELİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ i)İncelemenin Özeti: Değerlemeye konu edilen taşınmaz malın bulunduğu yere Adana Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü yetkilisi, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Elif Ergan ve Kadastro Bilirkişisi İsmet Aytekin ile birlikte 23.05.2023 tarihinde gidildi. Kadastro bilirkişisinin tarafımıza gösterdiği konu taşınmazda gerekli incelemeler yapılıp, taşınmazın fotoğrafları alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ii)Taşınmazın Ulaşım Özellikleri: Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğubina; Tapu kayıtlarında; Adana İli, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 5808 Ada, 980,00 m² yüz ölçümlü, 2 Parsel, Kat:5 Daire:5olup, Belediye kayıtlarında; Adana ili, Çukurova İlçesi, Yurt Mahallesi, 71491 sokak Pırlanta Apt. No:1 Daire no:5, (UAVT:1006908014) adresinde kayıtlıdır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu Bina, Turgut Özal Bulvarının ~240 m kuzeyinde, Anadolu Lisesi Caddesi ~120 m batısında, Meryem Mehmet Kayhan Ortaokulunun~170,00m doğusunda, Cumhuriyet Parkının ~40 m kuzeybatısında yer almaktadır. Yol tarifi ise; Turgut Özal Bulvarı ile Anadolu Lisesi Caddesinin Kesiştiği kavşaktan sağa dönülür, Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde kuzey istikamette~315 m ilerlendikten sonra kavşaktan sağa 71491 sokağa dönülür, sokak üzerinde ~90 m ilerlendikten sonra solda konumlu taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. Binaya giriş batı cepheden sağlanmaktadır. iii) Taşınmazın Krokisi:C) DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: Rapor içerisinde nitelikleri yazılı taşınmaz malın yerinde incelenmesi sonucu; bulunduğu mevkii, kullanış amacı, taşınmazın konumu, kısmi bakım ve onarım gereksinimi bulunması, güncel bilgiler, emsaller ve geçmiş dönemde bölgede yapılmış olan çalışmalar doğrultusunda taşınmaza, ortalama bir değer kabul edilerek ve **https://hasartespit.csb.gov.tr/ sitesinde yapılan sorgulamada taşınmaz hasar durumu AZ HASARLI' dır. Mahallinde konu taşınmazda gözlemsel olarak yapılan incelemelerde taşınmazın iç hacimlerinde herhangi bir deformasyona rastlanmamıştır. Söz konusu tespit yapının depreme dayanıklılığı veya hasar durumu hakkında bilimsel bir anlam taşımamaktadır. İş bu değerleme raporunda yapının deprem dayanıklılığına, hasarlı veya hasarsız olup olmadığına dair bilimsel hesaplama ve incelemeye dayanan herhangi bir tespit yer almamakla birlikte söz konusu işlem yetki ve uzmanlık alanımız dışındadır.
Adresi : Yurt Mahallesi, 71491 Sokak, No:1, M. Pırlanta Apt. Kat: 5 Daire:5 Çukurova / ADANA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü: 980 m2
Arsa Payı : 70/980
İmar Durumu: İnşaat tarzı Ayrık İnşaat Nizamlı- E:2,40 yoğunluklu, Taks:0,40Hmax: 51,50 mt, Konut lejantlı yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 3.460.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 12:10
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01940381