21.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

Örnek No:55* T.C. İZMİR 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/15 SATIŞ

 

Örnek No:55*

T.C.
İZMİR
5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, İNÖNÜ Mahalle, 7234 Ada, 9 Parselde tapuda kayıtlı 791,15 m² Arsa vasfında olan taşınmazdır.
Adresi : Yeşilbağlar Mah. 289 Sokak No: 107 Buca / İZMİR
Bilirkişi raporunda TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Taşınmaz güneyinde aynı zamanda toplu taşıma araçlarının da güzergahı olan 289 Sokağa cephelidir. TaşınmazGazeteci Yazar İsmail Sivri Caddesi’ne 300 m., İzmir Çevre Yolu Buca-Koop Çıkışına 2.300 m., Ahmet Priştina Bulvarına 2.000 m., Doğuş Caddesine 3.250 m.direk uzaklıkta bulunan konuma sahiptir. Mevcut konumu ile ulaşım ve taşıma imkânlarının iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın tüm belediye ve altyapı hizmetinden yararlanma imkânı bulunmaktadır. Taşınmaz civarında 4 katlı konut tipinde yapıların bulunduğu görülmüştür. Topoğrafik yapısı düz ve inşaat yapımına uygundur.
Taşınmaz üzerindeki tek katlı kaba inşaat halindeki yapının imar durumunda belirtilen yapılaşmaya göre yapı yapmaya engel oluşturduğu dikkate alındığında taşınmazın arsa değerine artı bir değer katmadığı kanaatine varılmış olup taşınmaz ARSA VASFI İLE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
İmar Durumu :Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünce düzenlenen 11.04.2023 tarih, 45754 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; “Buca 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat yapılanma koşullu ön bahçe mesafesi 5 m, yan bahçe mesafesi 3 m. yapılanma kararında konut alanında kaldığı, ayrıca buca 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında ada ölçeğinde müracaat edilmesi halinde ada üzerindeki yapılaşma koşullarına göre oluşan ilgili müdürlüğünce yürürlükteki planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını geçmemek koşulu ile taks:0,40, h serbest olacak şekilde inşaat izni verilebileceği, ayrıca a-4, 5/3 yapılaşma nizamı verilmiş konut ve ticaret seçenekli konut alanlarında imar adasının tümününde imar planında belirtilen yapılaşma koşullarına göre oluşturulan imar parsellerinde parsel cephesi 22,00 m, parseel büyüklüğü 600 m2 de daha az olmamak ve hiçbir durumda taks:0,40 ı geçmemek ve ilgili müdürlüğünce yürürlükteki planlı alanlar tip imar yönetmeliğine göre hesaplanan inşaat alanını geçmemek şartı ile h:serbest olacak şekilde inşaat izni verilebileceği” belirtilmiştir.
Kıymeti : 19.750.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Beyanlar hanesinde 752 m² hazine fazlalığı vardır. Tamamında.... Hissesinde Çaba Konut Yapı Malz. Nakliyat Hafriyat Akaryakıt Ürünleri ve Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ninkat karşılı inşaat hakkı vardı. 6306 sayılı kanunun gereğince riskli yapıdır. Haciz şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2024 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2024 - 13:50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2024 - 13:50

30/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 

 

#ilangovtr Basın no ILN02020302