29.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

Örnek No:55* T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

.

Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

2023/4812 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4812 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazların imar durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün bila tarih ve E-33067842-622.03-369365 elektronik imzalı yazılarına göre; "Küçükçekmece İlçesi, İnönü Mahallesi, 678 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara ait imar durumu talep edilmektedir. Sözkonusuparsel,22.06.2005-28.03.2018?22.03.2021-26.05.2022tasdiktarihli1/1000 ölçekliSefaköyRevizyonUygulama İmar Planında,plannotlarının1.29-3.4 maddesihükümlerine haiz,E=1,50;B-3 (Bitişik Nizam 3 kat) Ticaret ve Konut Alanında kalmaktadır. Plannotlarının1.53maddesinde"Plandaveyaplannotlarında3katyapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat+zeminkatkonturlarındaçapolmaküzere)tespitedilecekinşaatalanıaşılmamakvebodrum katlarıniskanedilmemesikaydıilezemin+3normalkat+çapyapılabilir." denilmektedir." Denilmektedir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Safra Mah. 678 ada 1 parsel sayılı Bodrum Kat 1 nolu İş yeri
Adresi : Kemalpaşa Mahallesi, 2. Gençtürk Sokak, No: 13 Küçükçekmece İstanbul
Yüzölçümü : 174,12 m2
Arsa Payı : 48/243
Kıymeti : 1.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Haciz, ipotek
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 10:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 10:49
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 10:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 10:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Safra Mahallesi 678 ada 2 parsel sayılı, Bodrum Kat 1 Nolu Mobilya
İmalathanesi
Adresi : Kemalpaşa Mahallesi, Erkin Sokak, No: 19 Küçükçekmece İstanbul
Yüzölçümü : 135,03 m2
Arsa Payı : 84/555
Kıymeti : 750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Haciz, ipotek
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 12:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 12:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 - 12:16

27/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN01940601