11.06.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/62 Tereke Tereke

İ L A N

NİĞDE ili, MERKEZ ilçesi, YENİCE mah/köy 21 Cilt, 46 Aile sıra no 68 sırada nüfusa kayıtlı 10/11/1977 doğumlu 11/02/2020 tarihinde vefat eden müteveffa MUZAFFER BAYRAM' ın terekesine ilişkin alacağı ya da borcu olduğunu ileri sürenlerin varsa belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde Adana 7. Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri alacaklı ya da borçlu olduklarını ileri sürenlerin verecekleri evrak ve belgeleri karşılığında makbuz isteyecekleri hak ve menfaati olanların süresi içinde bildirmemeleri halinde alacakları hakkında mirasçının kendi kişisel mallarıyla sorumlu olmasının söz konusu olmayacağı gibi terekeden mirasçıya geçen mallarada sorumlu tutulamayacağı ve M.K.nın 621. Maddesi hükmünün uygulanacağı ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02046174