18.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2023/533 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 ,

Örnek No:55*

T.C.
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2023/533 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/533 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Huzurevleri Mahallesi, 5721 Ada, 4 Parsel, Zemin kat, 33 NoluBağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tapu kaydına göre dükkan nitelikli olup tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Satışa konu taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Adana İli Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5721 Ada 4 parsel nolu arsa nitelikli binanın zemin katında bulunan 33 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Bağımsız Bölümün bulunduğu parsel 177002 nolu sokakla Alpaslan Türkeş Bulvarının Kesiştiği Köşede yer almakta olup, mavi bulvara 40 m. Adana-Mersin Otoyoluna 150 m. mesafededir. Elektrik, yol içme suyu kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır. Mevkii itibariyle küçük ölçekli iş yerleri ve apartman tipi konutların yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. şehir merkezine, sosyal, kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 14 normal katlı yapılmıştır. 4/C grubu yapı sınıfındadır. Deprem nedeniyle yapılan incelemede az hasarlı olduğu tespit edilmiş ancak itiraz sonucu hasarsız olarak raporlanmıştır. Satışa konu taşınmaz kat irtifakına esas mimari projesine göre 103,00m2 bürüt yapı alanlıdır. atölye, depo, mini mutfak ve wc gibi bölümlerden meydana gelmektedir. döşeme kaplamaları seramik, duvarları plastik badana ve seramik, ıslak hacimler seramik, tavanı asma tavan, ön cephesi alüminyum çerçeveli camekan ve kepenklidir. yapılan incelemede taaşınmazın efektif yıpranma oranının %20 olduğu görüşüne varılmıştır.
Adresi : Huzurevleri Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, İskender Var Apartmanı , No:289 Zemin Kat 33 Nolu Bağımsız Bölüm Çukurova / ADANA
Ana Taşınmaz Yüzölçümü : 2.147,00m2, DükkanBürüt:103,00m2 Arsa Payı : 30/4294
İmar Durumu: Taşınmaz, Yüreğir İlçe Belediyesi imar planı dahilinde bulunmaktadır. E:2.40, Ayrık nizam, meskun konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 4.300.250,00 TL KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Adana 10.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/10/2020 tarih 2019/706 esas sayılı mahkeme müzekkeresi yazıları ile (tapu iptal ve tescil davası nedeniyle) İhtiyati tedbir kararı vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 13:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:48

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02018359