11.06.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

 

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin 2024/142 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258 ada, 1403 parsel

MALİKİ: MUSTAFA GÜLLÜ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/144 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1248 parsel

MALİKİ: ALİ YAVUZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/146 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1434 parsel

MALİKİ: SÜLEYMAN ELDEM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/148 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 191 parsel

MALİKİ: MEHMET KADEM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/150 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1374 - 1351- 1352 parsel

MALİKİ: GÖKHAN SUSUZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/152 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1400 parsel

MALİKİ: KAZIM ŞEPİK - MUZAFFER ŞEPİK - SAMİ ŞEPİK - DÖNE ŞEPİK - GÜLFAN KESGİN -İRFAN ŞEPİK - NURAY KESGİN - İSMAİL ŞEPİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/154 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1232 parsel

MALİKİ: SEYFİ KESGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/156 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1228 parsel

MALİKİ: ŞÜKRÜ BAKIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/158 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1234 parsel

MALİKİ: ÖMER YAVUZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/160 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1339 parsel

MALİKİ: LUTFİ SELEK, ZAFER SELEK, HASAN SELEK, KENAN SELEK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/162 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1217 parsel

MALİKİ: GÖKHAN SUSUZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Mahkememizin 2024/164 esas numaralı dosyasında;

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ: Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Susuz - Sakarya mahallesi,
258ada, 1414 parsel

MALİKİ: KEMAL ÇALIŞIR, FATMA OMAY, SEBAHAT AKMAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARE: ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından yukarıda malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/142 - 144 - 146 - 148 - 150 - 152 - 154 - 156 - 158 - 160 - 162 - 164 esas numaralı dosyalarında dava açılmıştır.

Bilgileri yazılı taşınmazlarla ilgili tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, mahkememizdeki ön inceleme duruşmasının 26/06/2024 tarihine bırakıldığı, dava takip edilmediği takdirde davalıların yokluğunda yargılamaya devam edileceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ihtar ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02044235