06.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. AĞRI KADASTRO MAHKEMESİNDEN

 

T.C.
AĞRI
KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/10 Esas

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı Yusuf İLTEZER mirasçısı Ahmet İLTEZER mirasçısı Fettah İLTEZER'in vefatı ile mirasçısı Sinem İLTEZER'in dosyaya eklenerek adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına karar verilmiş ancak mirasçının adresinin bilinmediği bu nedenle usulüne uygun tebligatın yapılmadığı ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilmediğinden duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Fatma ve Fettah kızı 18/08/2003 doğumlu mirasçı Sinem İLTEZER'in, 27/06/2024 günü saat 09:40'da Ağrı Adliyesi Kadastro Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün mirasçı Sinem İLTEZER'e tebliğ edilmiş sayılacağı ve 6100 sayılı HMK'nun 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02015642