20.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. AKÇAABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C.
AKÇAABAT
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
 
Dosya esas numaraları :
2024/49-2024/53-2024/55
 
İLAN METNİ 

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile; aşağıda yazılı bulunan dosyalarda bulunan davalılar arasındamahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların;

Mahkememizin 2024/49-2024/53 ve 2024/55 Esas sayılı dosyalarında; 2024/53 Esas sayılı dosyasında Bakanlık Makamının 12/10/2023 tarih 2023/75 Sayılı kararı, 2024/55 ve 2024/49 Esas sayılı dosyalarında Bakanlık Makamının 12/10/2023 tarih 2023/77 Sayılı kararı veile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.

2024/49 sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/03/2024 Duruşma saati: 09:00

2024/53 sayılı dosyası
Duruşma tarihi : 29/03/2024 Duruşma saati: 09:00

2024/55 sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 29/03/2024 Duruşma saati: 09:00

 

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan TaşınmazınMalikleri ve EsasNumarası
Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Orta Mahalle
219 ada 1 parsel 1.457,13 m² büyüklüğündeki 219 ada 1 parselin 159,00 m²'lik kısmı Davut Arslan
Sevil Uygun Akgün
Nurettin Akkaya
Orhan Değer
Şenol Kandemir
Azmi Kandemir
Salih Değirmenci
Bülent Altuntaş
Mustafa Uygun
Avni Kandemir
Sonay Kandemir
Salih Yıldız
Medine Kandemir
İskender Kandemir
Özkan Akçiçek
Hüseyin Ocak
Atakan Aktürk
Günay Kandemir
Muzaffer Altuntaş
Kemal Değer
Havadis Kandemir
İkram Kandemir
Kemal Uygun
Niyazi Yıldız
Nuri Dülger
(2024/49)
Trabzon İli
Düzköy İlçesi
Tepecik Mahalle
274 ada 2 parsel 2.292,31 m² büyüklüğündeki 274 ada 2 parselin 30,82 m²'lik kısmı Cafer Zafer
Emine Bekar
Fatma Akçiçek
Özgür Zafer
Zehra Zafer
(2024/55)

 #ilangovtr Basın no ILN01986596