10.07.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. AKKUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C. AKKUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/385 Esas

İLANEN TEBLİGAT

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/11/2024 günü saat: 09:00'da
 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/06/2024

TEBLİĞ EDİLECEK:KAZIM KÖRÜKCÜ-T.C:30848238006
Anne adı:Bahar, Baba adı:Kasım Doğum tarihi:01/01/1964
Ordu İli Akkuş İlçesi Çayıralan Mahallesi Şehit Polis Ali Köse Caddesi No:77/1

#ilangovtr Basın no ILN02058857