12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU 2023/45 SATIŞ

 

T.C.
AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU
2023/45 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 324 Ada, 5 Parsel
Yüzölçümü : 797 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 324 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 797 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 340.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:21

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 324 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 798 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 360.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:31

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 324 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 1.014 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat.
Kıymeti : 405.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 330 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 738 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 2 Kat
Kıymeti : 315.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 10:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 10:51

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Gülağaç İlçe Gülağaç 6518 Parsel
Yüzölçümü : 2.875 m2
Kıymeti : 290.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 3194 Sayılı İmar Kan.18.Mad.Uyg. 27.11.1997-686 Yev.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2024 - 11:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01982129