12.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ALİAĞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

T.C.
ALİAĞA
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.54487654-2017/317-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

SANIK : GIORGI KHAZHALIA
T.C.Kimlik No : 99289823134, Anzor ve Dalı oğlu,31/01/1977 doğumlu.
SUÇ : Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması
SUÇ TARİHİ : 07/04/2017
SUÇ YERİ : Aliağa
KARAR TARİHİ : 07/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan yapılan yargılama sonunda yetkisizlik kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, itiraz merciinin Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.07.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01982351