27.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/3 Tereke

Ankara ili, Kahramankazan ilçesi, Soğucak Mah. Cilt no 31,Hane No: 57, nüfusuna kayıtlı bulunan Şemsettin ve Safiye'den olma Feramiz ÖZTÜRK TC: 16420069008 kimlik numaralı 06/06/1969 doğumlu olup,02/12/2019 tarihinde vefat eden müteveffa Feramiz ÖZTÜRK' ün mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK' nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK' nun 629. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01991504