21.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

.

T.C.
ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/738 Esas

KARAR NO: 2023/260 Karar
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12.04.2023 tarihli ilamı ile Kadına Karşı Tehdit suçundan TCK 106 maddesi gereğince neticeten Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Ekrem Neccar hakkındaki davada tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması ve örnek gazete nüshası ile faturasının Mahkememize gönderilmesi, ayrıca faturanın Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek suretiyle tebliğine,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, hakkında ilan yapılan sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

 

#ilangovtr Basın no ILN01934599