22.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İLAN

T.C.
ANTALYA
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1034 Esas

Davacı Ortak Varlık Yön. A.Ş tarafından davalı Ümit Bülent Özçırpan aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Ümit Bülent Özçırpan'ın belirtilen adresine 02/08/2023 tarihli Sivas Şarkışla Ortaköy 128/70, 156/70, 169/8, 106/4, 143/56, 143/166, 143/167, 105/23 ada/parsellere ilişkin düzenlenen fen raporu ve taşınmaz değerlerini içerir 23/08/2023 tarihli teknik heyet bilirkişi raporu ile birleşen ve tarafları, taşınmazları aynı Antalya 12.ASHM 2024/3 sayılı tasarrufun iptaline ilişkin davası dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adres hatalı olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Birleşen dosya dava dilekçesi ve bilirkişi raporları yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01988162