20.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C.AVANOSASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C.AVANOSASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/481 Esas
TEBLİĞ İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili Avanos ilçesiGöynük Köyü
MEVKİİ : Çayır
PARSEL NO : 2905
VASFI : Bağ
YÜZÖLÇÜMÜ : 700,00 m2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
İLANA KOU KİŞİLER :1-Fatma BİLEN - Göynük Köyü
2-Orhan ŞENOL- Göynük Köyü
3-Hasan Tahsin ERDOĞDU- Göynük Köyü
4-Meliha IŞIK- Göynük Köyü
5-Hatice BÜYÜK- Göynük Köyü
6-Gülendam ŞENKAL- Göynük Köyü
7-Kamil ÖZCAN- Göynük Köyü
8-Nisari ÖZCAN- Göynük Köyü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2019/481 Esas sayısında dava açılmış ve mahallinde yapılan keşif neticesinde06/06/2022 tarihli bilirkişi raporu ile " kamulaştırılacak taşınmazın zemin değerinin dava tarihi itibariyle toplam değerinin 20.146,00 TL" olduğu bildirilmiş olup, iş bu rapor 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01934691