25.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İLAN

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/901 Esas

DAVACI : QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : MURAT GÖRGÜN Şevket oğlu, 01/07/1947 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 31/05/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere iş bu ilan yayınlanma tarihinden 7 gün sonra tarafınıza dava dilekçesi tebliğ edilmiş sayılmakla HMK'nın 122, 127 ve 129. Maddeleri uyarınca dosyaya cevap verebileceğiniz ilanen tebliğ olunur.22/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02007377