13.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/392 Esas
Konu : GAİPLİK

04/01/2024

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aydın ili, Efeler ilçesi, Ata Mahallesi/Köyü, Cilt no:1, Hane No:153'de nüfusa kayıtlı bulunan Kutbettin ve Perişan'dan olma 02/09/1979 doğumlu, 28000170806 TC kimlik numaralı FUAT EREZ'den 27 yıldan bu yana haber alınamadığı belirtildiğinden bu şahıs hakkında bilgisi bulunanların mahkememize ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde haber vermeleri aksi takdirde TMK'nun 33. Maddesi gereğincegaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 04/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01966756